Επιλογή εφαρμογής για συνδέσεις USB

Εάν συνδέσετε τη μηχανή σε ένα smartphone ή υπολογιστή μέσω του καλωδίου επικοινωνίας, μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες ή να εισαγάγετε εικόνες στο smartphone ή στον υπολογιστή.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Επιλογή εφαρμογής σύνδ USB].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Εισαγ φωτογρ/Τηλεχειριστήριο

   Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιήσετε το EOS Utility μετά τη σύνδεση με υπολογιστή, ή αν θα χρησιμοποιήσετε ειδικές εφαρμογές Android ή την έκδοση του Photos για iOS.

  • Εφαρμογή(ές) Canon για iPhone

   Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιήσετε εφαρμογή iOS.

   Για τη σύνδεση της μηχανής με smartphone απαιτείται καλώδιο ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των ειδικών εφαρμογών.