Μετρητής αναπαραγωγής ταινίας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται ο χρόνος στην οθόνη αναπαραγωγής ταινίας.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Μετρ αναπ ταινίας].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Ώρα εγγραφής

   Εμφανίζει τον χρόνο εγγραφής και αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.

  • Χρονοκώδικας

   Εμφανίζει το χρονοκώδικα κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.

Σημείωση

 • Χρονοκώδικες εγγράφονται πάντα σε αρχεία ταινίας (εκτός από τις ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ με την επιλογή [Συνεχώς]), ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Μετρ εγγρ ταινίας].
 • Η ρύθμιση [Μετρ αναπ ταινίας] στο [Λήψη: Χρονοκώδικας] συνδέεται με τη ρύθμιση [Προβολή/αναπαραγωγή: Μετρ αναπ ταινίας], επομένως αυτές οι ρυθμίσεις ταιριάζουν πάντα.
 • Ο μετρητής «καρέ» δεν εμφανίζεται κατά την εγγραφή ταινίας ή την αναπαραγωγή.