Αναπαραγωγή ταινίας

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
 2. Επιλέξτε μια ταινία.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου, για να επιλέξετε την ταινία που θέλετε να αναπαραγάγετε.
  • Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, το εικονίδιο [Πλήκτρο SETΑρχεία ταινίας] που εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη υποδεικνύει μια ταινία.
  • Στην οθόνη ευρετηρίου, οι οπές διάτρησης στο αριστερό άκρο μιας μικρογραφίας υποδεικνύουν μια ταινία. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών από την οθόνη ευρετηρίου, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να μεταβείτε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.
 3. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 4. Επιλέξτε [].

  • Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Το ηχείο (1) αναπαράγει τον ήχο.
  • Μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή και να εμφανίσετε το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας πατώντας το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση (). Για να συνεχίσετε την προβολή, πατήστε το ξανά.
  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω, για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου (ακόμα και κατά την αναπαραγωγή).

Πάνελ αναπαραγωγής ταινίας

Στοιχείο Διαδικασίες χειρισμού των λειτουργιών προβολής
Προβολή/αναπαραγωγή Πατώντας το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση γίνεται εναλλαγή μεταξύ της αναπαραγωγής ταινιών και της διακοπής αναπαραγωγής.
Παράλειψη πίσω Κάθε φορά που πατάτε Αριστερό πλήκτρο παραλείπονται τα προηγούμενα 1 δευτ περίπου. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Αριστερό πλήκτρο, η ταινία προωθείται προς τα πίσω.
Προηγούμενο καρέ Κάθε φορά που περιστρέφετε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας αριστερά, εμφανίζεται το προηγούμενο καρέ.
Επόμενο καρέ Κάθε φορά που περιστρέφετε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας δεξιά, εμφανίζεται το επόμενο καρέ.
Παράλειψη εμπρός Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Δεξί πλήκτρο, παραλείπονται τα επόμενα 1 δευτ περίπου. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Δεξί πλήκτρο, η ταινία προωθείται προς τα εμπρός.
Θέση προβολής
ωω:λλ:δδ Χρόνος αναπαραγωγής (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα, όταν η επιλογή [Μετρ αναπ ταινίας] έχει οριστεί σε [Ώρα εγγραφής])

ωω:λλ:δδ.κκ (DF)

ωω:λλ:δδ.κκ (NDF)

Χρονοκώδικας (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα:καρέ, όταν η επιλογή [Μετρ αναπ ταινίας] έχει οριστεί σε [Χρονοκώδικας])
Ένταση ήχου Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ηχείου () ή των ακουστικών.
Πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF για να προχωρήστε στην επόμενη οθόνη ().
Επιστροφή Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.

Στοιχεία ελέγχου που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη οθόνη είναι τα εξής.

Στοιχείο Διαδικασίες χειρισμού των λειτουργιών προβολής
Επεξεργασία Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας ().
Αργή κίνηση Προσαρμόστε την ταχύτητα αργής κίνησης περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου. Η ταχύτητα αργής κίνησης υποδεικνύεται επάνω δεξιά στην οθόνη.
Συγκράτηση καρέ Διατίθεται όταν γίνεται αναπαραγωγή ταινιών 4K. Σας επιτρέπει να εξαγάγετε το τρέχον καρέ και να το αποθηκεύσετε ως στατική εικόνα JPEG ή HEIF ().
Επιστροφή Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Προσοχή

 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα χειριστήρια της τηλεόρασης, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με μια τηλεόραση για την αναπαραγωγή ταινίας (), επειδή δεν μπορείτε να ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω.
 • Η αναπαραγωγή ταινιών μπορεί να διακοπεί αν η ταχύτητα ανάγνωσης της κάρτας είναι πολύ αργή ή αν τα αρχεία ταινιών περιέχουν κατεστραμμένα καρέ.