Ψηφιακό ζουμ

Με το μέγεθος εγγραφής ρυθμισμένο σε [Full HD29,97 fps]/[Full HD23,98 fps] (NTSC) ή [Full HD25,00 fps] (PAL), μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη με περίπου 1–10× ψηφιακό ζουμ.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ψηφιακό ζουμ].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Επιλέξτε το μέγεθος για μεγέθυνση και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Πατήστε το πλήκτρο MENU για να κλείσετε το μενού.
 3. Χρησιμοποιήστε το ψηφιακό ζουμ.

  • Για ζουμ, πατήστε [Ψηφιακό ζουμ] στην κάτω δεξιά περιοχή ή, αν έχετε αντιστοιχίσει τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω σε [Ψηφιακό ζουμ] στην περιοχή [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών], πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω.
  • Θα εμφανιστεί η γραμμή του ψηφιακού ζουμ.
  • Αγγίξτε [▲T] ή πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο επάνω για μεγέθυνση και αγγίξτε το [▼W] ή πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο Κάτω για σμίκρυνση.
  • Το πατήματα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του εστιάζει με τη ρύθμιση [AF 1 σημείου] (σταθερή στο κέντρο).
  • Για να ακυρώσετε το ψηφιακό ζουμ, επιλέξτε [Απενεργ.] στο βήμα 2.

Προσοχή

 • Συνιστάται η χρήση τριπόδου για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής.
 • Δεν διατίθενται ταινίες time-lapse, Δημιουργικά φίλτρα και Ψηφιακό IS ταινίας.
 • Η μέγιστη ταχύτητα ISO είναι η ISO 12800.
 • Η προβολή με μεγέθυνση δεν είναι διαθέσιμη.
 • Επειδή η λειτουργία ψηφιακού ζουμ Ταινίας επεξεργάζεται την εικόνα ψηφιακά, η εικόνα θα δείχνει πιο κοκκώδης σε υψηλότερους συντελεστές μεγέθυνσης. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζεται θόρυβος, κηλίδες φωτός κ.λπ.
 • Δείτε επίσης Συνθήκες λήψης που ενδέχεται να δυσκολέψουν την εστίαση.
 • Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής.
 • Ο έλεγχος υπερθέρμανσης έχει οριστεί σε [Απενεργ.] και δεν μπορεί να αλλάξει ().