Πολλαπλές εκθέσεις

Κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων (2–9), μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευτούν οι εικόνες σε μία μόνο εικόνα.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Πολλαπλή έκθεση].

 2. Ορίστε [Πολλαπλή έκθεση].

  • Επιλέξτε [Ενεργ.].
 3. Ορίστε [Έλεγχος πολλ εκθ].

  • Επιλέξτε μια ρύθμιση συγχώνευσης και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Προσθετική

   Οι εκθέσεις των μεμονωμένων εικόνων που καταγράφονται αθροίζονται. Ανάλογα με την επιλογή [Αρ. εκθέσεων], ορίστε την αρνητική αντιστάθμιση έκθεσης. Για να ορίσετε την τιμή διόρθωσης έκθεσης, ακολουθήστε αυτές τις βασικές οδηγίες.

   Οδηγίες για τη ρύθμιση διόρθωσης έκθεσης ανά αριθμό εκθέσεων

   Δύο εκθέσεις: -1 στοπ, τρεις εκθέσεις: -1,5 στοπ, τέσσερις εκθέσεις: -2 στοπ

  • Μέσος όρος

   Η αρνητική αντιστάθμιση έκθεσης ορίζεται αυτόματα καθώς καταγράφετε πολλαπλές εκθέσεις, με βάση τη ρύθμιση [Αρ. εκθέσεων]. Εάν καταγράφετε πολλαπλές εκθέσεις της ίδιας σκηνής, η έκθεση του φόντου του θέματος θα ελέγχεται αυτόματα, ώστε να επιτευχθεί η τυπική έκθεση.

  • Φωτεινή/Σκοτεινή

   Οι τιμές φωτεινότητας (υψηλή ή χαμηλή) της εικόνας βάσης και των εικόνων που θα προστεθούν συγκρίνονται στην ίδια θέση και τα φωτεινά (ή σκοτεινά) τμήματα παραμένουν. Ορισμένα επικαλυπτόμενα χρώματα ενδέχεται να αναμειχθούν βάσει της σχετικής φωτεινότητας (υψηλής ή χαμηλής) των εικόνων.

 4. Ορίστε [Αρ. εκθέσεων].

  • Επιλέξτε τον αριθμό εκθέσεων και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
 5. Ορίστε [Συνέχεια πολλ έκθ].

  • Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Με την επιλογή [1 λήψη μόνο], η λήψη πολλαπλών εκθέσεων ακυρώνεται αυτόματα μετά το τέλος της φωτογράφισης.
  • Με την επιλογή [Συνεχώς], η λήψη πολλαπλών εκθέσεων συνεχίζεται μέχρι η ρύθμιση του βήματος 2 να οριστεί σε [Απενεργ.].
 6. Τραβήξτε την πρώτη έκθεση.

  • Εμφανίζεται η εικόνα που καταγράφτηκε.
  • Το εικονίδιο [Πολλαπλές εκθέσεις] αναβοσβήνει.
  • Ο αριθμός των εκθέσεων που απομένουν εμφανίζεται στην οθόνη (1) για αναφορά.
  • Πατώντας το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να δείτε την εικόνα που καταγράφηκε ().
 7. Τραβήξτε τις επόμενες εκθέσεις.

  • Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή εμφανίζονται συγχωνευμένες. Αν επιθυμείτε μόνο προβολή εικόνας, πατήστε το πλήκτρο INFO πολλές φορές.
  • Η λήψη πολλαπλών εκθέσεων τερματίζεται όταν καταγραφεί ο καθορισμένος αριθμός εκθέσεων.

Σημείωση

 • Ως πληροφορίες λήψης, η εικόνα πολλαπλών εκθέσεων διαθέτει τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί για την τελευταία λήψη.

Προσοχή

 • Στις πολλαπλές εκθέσεις ενδέχεται να παρατηρήσετε θόρυβο στην εικόνα, μετατόπιση χρωμάτων ή γραμμές, ανάλογα με τα θέματα και τις συνθήκες λήψης.
 • Με τις πολλαπλές εκθέσεις, όσες περισσότερες υπάρχουν, τόσο πιο εμφανής θα είναι ο θόρυβος, τα αφύσικα χρώματα και οι γραμμές.
 • Η λήψη πολλαπλών εκθέσεων ακυρώνεται αν τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση ή αν αλλάξετε μπαταρίες ή κάρτες.
 • Η λήψη πολλαπλών εκθέσεων τερματίζεται εάν μεταβείτε στην κατάσταση Βασικής ζώνης ή σε κατάσταση Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 1, Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 2 ή Ταινίες.
 • Εάν συνδέσετε τη μηχανή σε υπολογιστή, η λήψη πολλαπλών εκθέσεων δεν θα είναι δυνατή. Εάν συνδέσετε τη μηχανή σε υπολογιστή κατά τη διάρκεια της λήψης, η λήψη πολλαπλών εκθέσεων θα τερματιστεί.

Συγχώνευση πολλαπλών εκθέσεων με εικόνα JPEG που έχει αποθηκευτεί στην κάρτα

Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα JPEG που έχει αποθηκευτεί στην κάρτα ως την πρώτη μεμονωμένη έκθεση. Η επιλεγμένη εικόνα JPEG θα παραμείνει ανέπαφη.

 1. Επιλέξτε [Επιλογή εικ. για πολλ. έκθεση].

 2. Επιλέξτε την πρώτη εικόνα.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε την πρώτη εικόνα και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Επιλέξτε [ΟΚ].
  • Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ο αριθμός αρχείου της επιλεγμένης εικόνας.
 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Όταν επιλέγετε την πρώτη εικόνα, ο αριθμός των εκθέσεων που απομένουν, όπως έχει οριστεί στη ρύθμιση [Αρ. εκθέσεων], μειώνεται κατά 1.

Προσοχή

 • Δεν μπορούν να επιλεχθούν οι ακόλουθες εικόνες.

  • Εικόνες RAW ή HEIF
  • Εικόνες JPEG σε μεγέθη Μεσαία / Μικρή 1 / Μικρή 2
  • Εικόνες από άλλες μηχανές
 • Μπορεί να εμφανιστούν εικόνες που δεν μπορούν να συγχωνευτούν.

Σημείωση

 • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια εικόνα JPEG που χρησιμοποιείται στη λήψη πολλαπλών εκθέσεων.
 • Επιλέξτε [Αποεπ. εικ.] για να ακυρώσετε την επιλογή εικόνας.
 • Ο χώρος χρωμάτων που ορίζεται για την πρώτη εικόνα εφαρμόζεται και στις επόμενες εικόνες.

Έλεγχος και διαγραφή πολλαπλών εκθέσεων κατά τη λήψη

Προτού ολοκληρώσετε τη λήψη του καθορισμένου αριθμού εκθέσεων, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή για να προβάλετε την εικόνα πολλαπλών εκθέσεων που έχει καταγραφεί, να ελέγξετε την έκθεση και να δείτε πώς θα συγχωνευτούν οι εικόνες.

Πατώντας το πλήκτρο Διαγραφή, στην οθόνη θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες ενέργειες κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων.

Επιλογή Περιγραφή
Επιστροφή Επιστροφή σε προηγούμενη οθόνη Θα εμφανιστεί ξανά η οθόνη που εμφανιζόταν πριν πατήσετε το πλήκτρο Διαγραφή.
Αναίρεση τελευταίας εικόνας Αναίρεση τελευταίας εικόνας Διαγράφει την τελευταία εικόνα που καταγράφηκε (σας επιτρέπει έτσι να την αντικαταστήσετε φωτογραφίζοντας ξανά). Ο αριθμός των εκθέσεων που απομένουν αυξάνεται κατά 1.
Αποθήκευση και έξοδος Αποθήκευση και έξοδος Αποθηκεύει λήψεις έως εκείνη τη στιγμή ως εικόνα πολλαπλών εκθέσεων και γίνεται έξοδος από τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων.
Έξοδος χωρίς αποθήκευση Έξοδος χωρίς αποθήκευση Γίνεται έξοδος από τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων χωρίς αποθήκευση της εικόνας.

Προσοχή

 • Κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων, μπορείτε να προβάλετε μόνο εικόνες πολλαπλών εκθέσεων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις

 • Υπάρχουν περιορισμοί στην ποιότητα εικόνας;

  Οι πολλαπλές εκθέσεις καταγράφονται ως εικόνες JPEG [ΥψηλήΜέγιστη]. Ακόμη και όταν η επιλογή [Λήψη: Ποιότητα εικ] έχει οριστεί μόνο σε RAW, καταγράφονται ως εικόνες JPEG [ΥψηλήΜέγιστη].

 • Μπορώ να συγχωνεύσω εικόνες που έχουν καταγραφεί στην κάρτα;

  Με τη ρύθμιση [Επιλογή εικ. για πολλ. έκθεση], μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη μεμονωμένη έκθεση από τις εικόνες που έχουν καταγραφεί στην κάρτα (). Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε πολλαπλές εικόνες που έχουν καταγραφεί ήδη στην κάρτα.

 • Ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματου σβησίματος κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων;

  Κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων, δεν θα ισχύει το αυτόματο σβήσιμο. Λάβετε υπόψη ότι, πριν από την έναρξη της λήψης πολλαπλών εκθέσεων, το αυτόματο σβήσιμο πραγματοποιείται αυτόματα την ώρα που έχει καθοριστεί στην επιλογή [Αυτ. σβήσιμο] του στοιχείου [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος], οπότε η λήψη πολλαπλών εκθέσεων θα ακυρωθεί.