Κατάσταση HDR

Μπορείτε να φωτογραφίζετε στατικές εικόνες με μειωμένους ψαλιδισμένους φωτεινούς τόνους και σκιές για υψηλό δυναμικό εύρος τόνων, ακόμα και σε σκηνές υψηλής αντίθεσης. Η κατάσταση λήψης HDR είναι χρήσιμη για τοπία και θέματα νεκρής φύσης.

Η λήψη HDR βελτιώνει τη διαβάθμιση στις σκούρες περιοχές της εικόνας, συγχωνεύοντας τρεις εικόνες που καταγράφηκαν σκόπιμα σε διαφορετικές εκθέσεις (στάνταρ, υποέκθεση και υπερέκθεση) για να δημιουργηθεί μια εικόνα HDR που αντισταθμίζει την απώλεια λεπτομερειών στις σκούρες περιοχές της εικόνας. Οι εικόνες HDR καταγράφονται ως εικόνες HEIF ή JPEG.

Το «HDR» είναι συντομογραφία του όρου «High Dynamic Range» (Υψηλό δυναμικό εύρος).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Κατάσταση HDR].

 2. Ορίστε [Ρύθμ δυναμ εύρους].

  • Αν επιλέξετε [Αυτ.], το δυναμικό εύρος θα καθοριστεί αυτόματα, ανάλογα με το συνολικό τονικό εύρος της εικόνας.
  • Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το δυναμικό εύρος.
  • Για έξοδο από τη λήψη HDR, επιλέξτε [Απενεργ HDR].
 3. Ορίστε την επιλογή [Περιορ μέγ φωτειν] (μόνο με τη ρύθμιση [Λήψη: Λήψη HDR ] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.]).

  • Με τη ρύθμιση [Απενεργ.], δεν υπάρχει όριο στη μέγιστη τιμή φωτεινότητας. Συνιστάται όταν πρόκειται να γίνει εξέταση εικόνων σε οθόνη που υποστηρίζει τιμές φωτεινότητας που υπερβαίνουν τα 1000 nit.
  • Με την επιλογή [1000 nit], η μέγιστη φωτεινότητα περιορίζεται περίπου στα 1000 nit.
 4. Ορίστε [Συνεχές HDR].

  • Με την επιλογή [1 λήψη μόνο], η λήψη HDR ακυρώνεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της λήψης.
  • Με την επιλογή [Κάθε λήψη], η λήψη HDR συνεχίζεται μέχρι η ρύθμιση του βήματος 2 να οριστεί σε [Απενεργ HDR].
 5. Ορίστε [Αυτ ευθυγράμ εικ].

  • Για λήψη χωρίς τρίποδο, επιλέξτε [Ενεργ.]. Κατά τη χρήση τριπόδου, επιλέξτε [Απενεργ.].
 6. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να αποθηκεύσετε.

  • Για να αποθηκεύσετε τις τρεις εικόνες που καταγράφηκαν και την τελική εικόνα HDR, επιλέξτε [Όλες εικόνες].
  • Για να αποθηκεύσετε μόνο την εικόνα HDR, επιλέξτε [Εικ HDR μόνο].
 7. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, καταγράφονται τρεις διαδοχικές εικόνες και η εικόνα HDR αποθηκεύεται στην κάρτα.

Προσοχή

 • Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO (H) δεν είναι διαθέσιμες στη λήψη HDR.
 • Το φλας δεν ανάβει κατά τη λήψη HDR.
 • Η επιλογή AEB δεν είναι διαθέσιμη.
 • Κατά τη λήψη HDR, καταγράφονται τρεις εικόνες με ρυθμίσεις όπως η ταχύτητα κλείστρου να είναι αυτόματα ρυθμισμένες. Για αυτόν τον λόγο, ακόμα και στις καταστάσεις AE με ευέλικτη προτεραιότητα, AE με προτεραιότητα κλείστρου και Χειροκίνητη έκθεση, η ταχύτητα κλείστρου και η ταχύτητα ISO θα αλλάξουν σε σχέση με την ταχύτητα που έχετε καθορίσει.
 • Για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής, μπορείτε να ορίσετε μια υψηλή ταχύτητα ISO.
 • Κατά τη λήψη εικόνων HDR με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.], οι πληροφορίες εμφάνισης σημείου AF () και τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης () δεν επισυνάπτονται στην εικόνα.
 • Κατά τη λήψη HDR χωρίς τρίποδο με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.], η περιφέρεια της εικόνας θα κοπεί ελαφρώς και θα μειωθεί λίγο η ανάλυση. Επίσης, εάν οι εικόνες δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν σωστά εξαιτίας αστάθειας της μηχανής κ.λπ., ίσως να μην εφαρμοστεί αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας. Σημειώστε ότι όταν φωτογραφίζετε υπερβολικά φωτεινές (ή σκοτεινές) σκηνές, η αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας ίσως να μην λειτουργεί σωστά.
 • Κατά τη λήψη HDR χωρίς τρίποδο με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Απενεργ.], οι τρεις εικόνες ενδέχεται να μην ευθυγραμμιστούν σωστά και το εφέ HDR να περιοριστεί. Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Η αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας ίσως να μην λειτουργεί σωστά όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα (πλέγματα, ραβδώσεις κ.λπ.) στο κάδρο ή για επίπεδες, μονοτονικές εικόνες.
 • Ορισμένα θέματα, όπως ο ουρανός ή οι λευκοί τοίχοι, μπορεί να μην αποδίδονται με ομαλές διαβαθμίσεις και να έχουν θόρυβο ή προβληματική έκθεση ή χρώματα.
 • Η φωτογράφιση HDR με φως φθορισμού ή LED μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όπως προβληματική έκθεση ή χρώματα, στις εικόνες HDR, λόγω της φωτεινής πηγής που τρεμοπαίζει. Τα εφέ τρεμοπαίγματος μπορούν να μειωθούν ορίζοντας την επιλογή [Λήψη κατά τρεμοπ.] σε [Ενεργ.].
 • Δεδομένου ότι με τη λήψη HDR οι εικόνες συγχωνεύονται και, στη συνέχεια, αποθηκεύονται στην κάρτα, η διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει κάποιο χρόνο. Η ένδειξη [BUSY] εμφανίζεται στην οθόνη κατά την επεξεργασία των εικόνων, και η λήψη είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.
 • Η μέγιστη ταχύτητα κλείστρου στη φωτογράφιση HDR είναι με ηλεκτρονικό κλείστρο είναι 1/8000 δευτ.

Σημείωση

 • Η ποιότητα εικόνας των εικόνων HDR RAW είναι η εξής.

  • Η επιλογή [Λήψη: Λήψη HDR ] έχει οριστεί σε [Απενεργ.]: Ποιότητα JPEG
  • Η επιλογή [Λήψη: Λήψη HDR ] έχει οριστεί σε [Ενεργ.]: Ποιότητα HEIF

  Η ποιότητα εικόνας HDR κατά τη λήψη RAW+JPEG ή RAW+HEIF αντιστοιχεί στην ποιότητα εικόνας JPEG ή HEIF που έχετε επιλέξει.