Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB)

Στην οριοθέτηση έκθεσης, καταγράφονται τρεις διαδοχικές εικόνες σε διαφορετικές εκθέσεις εντός του καθορισμένου εύρους έως ±3 στοπ (σε βήματα 1/3-στοπ), με αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου, της τιμής διαφράγματος ή της ταχύτητας ISO.

Το AEB είναι συντομογραφία του όρου «Auto Exposure Bracketing» (Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Διόρθ. έκθ./AEB].

 2. Καθορίστε το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB).

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να ορίσετε το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (1). Περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου, μπορείτε να καθορίσετε την τιμή διόρθωσης έκθεσης.
  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να το ρυθμίσετε.
  • Όταν κλείσετε το μενού, θα εμφανιστεί στην οθόνη το εύρος της αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης.
 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  Τυπική έκθεση

  Μειωμένη έκθεση

  Αυξημένη έκθεση

  • Η μηχανή τραβάει τρεις λήψεις οριοθέτησης σύμφωνα με την καθορισμένη κατάσταση προώθησης, με την εξής σειρά: Τυπική έκθεση, μειωμένη έκθεση και αυξημένη έκθεση.
  • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) δεν ακυρώνεται αυτόματα. Για να ακυρώσετε την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB), ακολουθήστε το βήμα 2 για να μηδενίσετε την ένδειξη εύρους αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης.

Προσοχή

 • Η διόρθωση έκθεσης στην αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική εάν η ρύθμιση [Λήψη: Auto Lighting Optimizer/Λήψη: Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού] () δεν έχει οριστεί στην επιλογή [Απενεργ.].

Σημείωση

 • Το σύμβολο [Κλείδωμα AE] αναβοσβήνει στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη λήψη με AEB.
 • Αν έχετε επιλέξει την κατάσταση προώθησης [Μεμονωμένες λήψεις], πατήστε το κουμπί κλείστρου τρεις φορές για κάθε λήψη. Στην κατάσταση [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus], [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας] ή [Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας], εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, θα καταγραφούν τρεις εικόνες, η μία μετά την άλλη, προτού η μηχανή διακόψει αυτόματα τη λήψη. Όταν έχει ρυθμιστεί το [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.] ή το [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.], τρεις διαδοχικές λήψεις καταγράφονται μετά από μια καθυστέρηση 10 ή 2 δευτερολέπτων. Όταν είναι ρυθμισμένο στο [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: Συνεχής λήψη], τρεις φορές, ο καθορισμένος αριθμός λήψεων λαμβάνεται σε συνεχή λήψη.
 • Μπορείτε να καθορίσετε την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) σε συνδυασμό με τη διόρθωση έκθεσης.
 • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) δεν είναι διαθέσιμη στη φωτογράφιση με φλας ή στις εκθέσεις λυχνίας, με τη μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων, την οριοθέτηση εστίασης ή τα δημιουργικά φίλτρα λήψης, ή σε κατάσταση HDR ή ριπής RAW.
 • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) ακυρώνεται αυτόματα, εάν κάνετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες: Τοποθέτηση του διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση ή όταν το φλας είναι πλήρως φορτισμένο.