Φωτογράφιση με φλας

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς μπορείτε να φωτογραφίσετε με το ενσωματωμένο φλας ή με ένα εξωτερικό φλας (Speedlite σειράς EL/EX).

Το στα δεξιά των τίτλων σελίδας υποδεικνύει λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο σε καταστάσεις Δημιουργικής ζώνης (AE με ευέλικτη προτεραιότητα/Πρόγραμμα AE/AE με προτεραιότητα κλείστρου/AE με προτεραιότητα διαφράγματος/Χειροκίνητη έκθεση/Bulb).

Προσοχή

  • Η φωτογράφιση με φλας δεν είναι διαθέσιμη με τις επιλογές [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου] ορισμένες σε [Ηλεκτρονικό].
  • Το φλας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή ταινιών.
  • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) δεν είναι διαθέσιμη στη φωτογράφιση με φλας.