Κατάσταση λείου δέρματος

Χρησιμοποιήστε την κατάσταση [Λείο δέρμα] (Λείο δέρμα) για να βελτιώσετε την εμφάνιση του δέρματος. Η επεξεργασία εικόνας κάνει το δέρμα πιο λείο.

Συμβουλές Συμβουλές λήψης

  • Ενεργοποιήστε τη μηχανή για να εντοπίσετε πρόσωπα.

    Τα πλαίσια εμφανίζονται γύρω από τυχόν κύρια θέματα που εντοπίζονται για εξομάλυνση δέρματος. Για πιο αποτελεσματική λείανση δέρματος, μπορείτε να μετακινηθείτε πιο κοντά ή μακριά από το θέμα έτσι ώστε το πλαίσιο να εμφανίζεται στο πρόσωπο του ατόμου.

  • Εστιάστε στο πρόσωπο.

    Καθώς εστιάζετε πριν από τη λήψη, βεβαιωθείτε ότι το σημείο AF στο πρόσωπο έχει ανάψει με πράσινο χρώμα. Κατά τις κοντινές λήψεις προσώπων, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή [Αυτόματη εστίαση: Ανίχνευση ματιών] σε [Ενεργ.] για λήψεις με εστίαση στα μάτια του θέματος.

Προσοχή

  • Οι περιοχές εκτός από το δέρμα των ανθρώπων μπορούν να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.