Γρήγορος έλεγχος

Μπορείτε να επιλέξετε και να ορίσετε τις εμφανιζόμενες ρυθμίσεις άμεσα και διαισθητικά.

  1. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση (Χρονόμετρο 10 δευτ.).

  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο ρύθμισης και ορίστε την προτιμώμενη επιλογή σας.

    • Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω ή πατώντας το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
    • Προσαρμόστε τη ρύθμιση περιστρέφοντας τον επιλογέα Κύριος επιλογέας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο ή πατώντας το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο για να ορίσετε ορισμένα στοιχεία έπειτα από αυτή την ενέργεια.
    • Πατήστε το στοιχείο Πλήκτρα του σταυρού ή Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη που εμφανίζεται παραπάνω.
    • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας ή Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο για να ορίσετε ορισμένα στοιχεία έπειτα από αυτή την ενέργεια.