Προφυλάξεις για τη λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας

Αν ο ρυθμός μετάδοσης μειωθεί, η σύνδεση διακοπεί ή συμβούν άλλα προβλήματα όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας, δοκιμάστε τις ακόλουθες διορθωτικές ενέργειες.

Απόσταση μεταξύ της μηχανής και του smartphone

Αν η μηχανή βρίσκεται πολύ μακριά από το smartphone, ενδέχεται να μην δημιουργηθεί σύνδεση Wi-Fi, ακόμα και αν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, φέρετε πιο κοντά τη μηχανή στο smartphone και, στη συνέχεια, δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi.

Θέση εγκατάστασης της κεραίας του σημείου πρόσβασης

  • Όταν χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους, εγκαταστήστε τη συσκευή στο δωμάτιο όπου χρησιμοποιείτε τη μηχανή.
  • Εγκαταστήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι ή αντικείμενα ανάμεσα στη συσκευή και τη μηχανή.

Ηλεκτρονικές συσκευές σε κοντινή απόσταση

Αν ο ρυθμός μετάδοσης Wi-Fi μειωθεί εξαιτίας της επίδρασης των ακόλουθων ηλεκτρονικών συσκευών, διακόψτε τη χρήση τους ή απομακρυνθείτε από αυτές για μετάδοση επικοινωνίας.

  • Η μηχανή επικοινωνεί μέσω δικτύων Wi-Fi που χρησιμοποιούν το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n και ραδιοκύματα στη ζώνη των 2,4 GHz. Για το λόγο αυτό, ο ρυθμός μετάδοσης του Wi-Fi θα μειωθεί αν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση συσκευές Bluetooth, φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα, μικρόφωνα, smartphone, άλλες μηχανές ή παρόμοιες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων.

Προφυλάξεις για τη χρήση πολλών μηχανών

  • Κατά τη σύνδεση πολλών μηχανών σε ένα σημείο πρόσβασης μέσω Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι οι διευθύνσεις IP των μηχανών είναι διαφορετικές.
  • Όταν είναι συνδεδεμένες πολλές μηχανές σε ένα σημείο πρόσβασης μέσω Wi-Fi, ο ρυθμός μετάδοσης μειώνεται.
  • Όταν υπάρχουν πολλαπλά σημεία πρόσβασης IEEE 802.11b/g/n (στη ζώνη των 2,4 GHz), αφήστε ένα κενό πέντε καναλιών μεταξύ κάθε καναλιού Wi-Fi για να μειωθούν οι παρεμβολές από ραδιοκύματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τα κανάλια 1, 6 και 11, τα κανάλια 2 και 7 ή τα κανάλια 3 και 8.

Χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου BR-E1

  • Το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν η μηχανή και το smartphone έχουν συζευχθεί μέσω Bluetooth. Αλλάξτε τη σύνδεση της μηχανής στο ασύρματο τηλεχειριστήριο με την επιλογή [Σύνδεση σε ασύρμ τηλεχειριστ] στην περιοχή [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].