Λειτουργίες εικονικού πληκτρολογίου

 1. (1) Περιοχή εισαγωγής για την εισαγωγή κειμένου
 2. (2) Πλήκτρα δρομέα, για μετακίνηση στην περιοχή εισαγωγής
 3. (3) Τρέχων αριθμός χαρακτήρων/αριθμός διαθέσιμων χαρακτήρων
 4. (4) Πληκτρολόγιο
 5. (5) Αλλαγή καταστάσεων εισόδου
 1. (6) Διάστημα
 2. (7) Διαγραφή χαρακτήρα στην περιοχή εισαγωγής
 3. (8) Έξοδος από την περιοχή εισαγωγής
 • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για μετακίνηση στο (1).
 • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων ή τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2, ή τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να μετακινηθείτε μεταξύ του (2) και των (4)–(7).
 • Πατήστε SET για να επιβεβαιώσετε την είσοδο ή όταν αλλάζετε καταστάσεις εισόδου.