Χρήση του σκοπεύτρου

Κοιτάξτε μέσα από το σκόπευτρο για να το ενεργοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την προβολή στην οθόνη ή στο σκόπευτρο ().

Ρύθμιση του σκοπεύτρου

  1. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης διοπτρίας.

    • Περιστρέψτε το κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ώστε η προβολή σκοπεύτρου να φαίνεται καθαρά.

Προσοχή

  • Το σκόπευτρο και η οθόνη δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
  • Σε ορισμένες αναλογίες, εμφανίζονται μαύρες γραμμές στην πάνω και κάτω ή αριστερή και δεξιά άκρη της οθόνης. Αυτές οι περιοχές δεν καταγράφονται.