Brug af programmet

Før programmet kan tages i brug, skal du overføre de billeder, du vil behandle, til computeren.

 1. Start programmet.

  • Dobbeltklik på ikonet [Neural network Upscaling Tool] på skrivebordet.
 2. Vælg et billede.

  • Vælg et billede, der skal behandles med programmet, ved at vælge [Open file/Åbn fil] i menuen [File/Filer] eller ved at klikke på knappen [Add/Tilføj].
  • Du kan også tilføje et billede ved at trække det til vinduet.
  • Hvis du vil fjerne et billede fra listen, skal du markere det og derefter klikke på [Delete/Slet].
  • I [Destination folder/Destinationsmappe] skal du angive en mappe, hvor billeder, der produceres i programmet, skal gemmes.
 3. Klik på [Execute/Udfør].

  • Klik på [OK], når [Please note that image processing takes time./Bemærk, at billedbehandling tager tid.] vises.
  • Klik på [Exit/Afslut], når billedbehandlingen er fuldført.
  • Billeder, der produceres af programmet, gemmes med “_Up” tilføjet filnavnet. Disse filer gemmes i samme billedformat som de originale filer.

Bemærk

 • Farverum i billeder, der produceres af applikationen, er som følger.
  • Originale billeder i et sRGB- eller AdobeRGB-farverum: Samme farverum anvendes
  • Originale billeder i andre farverum end sRGB eller AdobeRGB: sRGB-farverum anvendes