Tilslutte kamera og computer

Hvis du vil overføre billeder fra dit kamera eller udføre fjernoptagelse, skal du forbinde kameraet og computeren med et interfacekabel eller via en LAN-forbindelse.

 • Se kameraets instruktionsmanual for at få yderligere oplysninger om tilslutning med et interfacekabel.
 • Det anbefales at bruge et originalt Canon-interfacekabel.
 • Se kameraets eller transmitterens instruktionsmanual for at få yderligere oplysninger om LAN-forbindelser.

Bekræfte computerindstillinger

Inden EU startes, skal computerens indstillinger kontrolleres som følger.

 1. Forbind kameraet med en computer med et interfacekabel.

 2. Tænd for kameraet.

 3. Kontrollér indstillingen for forbindelsen.

  Windows 10

  • Vælg [Settings/Indstillinger] i menuen Start, vælg [AutoPlay/Automatisk afspilning] i [Devices/Enheder], og kontrollér derefter, at rullemenuen under det tilsluttede kamera er indstillet til [Take no action/Foretag inden handling].

  macOS

  • Dobbeltklik på symbolet for det kamera, der er tilsluttet computeren, i appen [Image Capture/Billedoptagelse] i mappen [Applications/Programmer].
  • Kontrollér, at [Connecting this camera opens/Tilslutning af kamera åbner] i det viste vindue er indstillet til [No application/Ingen programmer].
  • Redigér indstillingen efter behov, hvis den aktuelle indstilling er anderledes.
  • Sluk for kameraet, når indstillingen er bekræftet eller konfigureret.

Klargøre til LAN-tilslutninger

Kontrollér følgende, inden kamera og computer forbindes via et LAN.

 1. Start EU før tilslutning af kameraet og computeren.

 2. Klik på [Pairing over Wi-Fi/LAN/Parring via Wi-Fi/LAN].

  • Gør følgende.
  • Windows

   • Vælg [Yes/Ja], når denne meddelelse vises: [To connect to the camera via LAN, some Windows Firewall settings must be changed. Do you want to make these changes?/Du skal ændre nogle Windows Firewall-indstillinger for at tilslutte kameraet via LAN. Vil du foretage disse ændringer?].

   macOS

   • Klik på [Pairing over Wi-Fi/LAN/Parring via Wi-Fi/LAN], og vælg derefter [Yes/Ja], når denne meddelelse vises: [To connect to the camera via LAN, some Firewall settings must be changed. Do you want to make these changes?/Du skal ændre nogle Firewall-indstillinger for at tilslutte kameraet via LAN. Vil du foretage disse ændringer?].