Ansvarsfraskrivelse

  • Uautoriseret gengivelse af denne vejledning helt eller delvist er forbudt.
  • Disse oplysninger og softwarespecifikationerne kan ændres uden varsel.
  • Skærmbilleder og elementer på brugergrænsefladen, der er nævnt i denne vejledning, kan afvige fra den faktiske software.
  • Uanset ovenstående kan Canon ikke holdes ansvarlig for tab, der opstår som følge af brugen af denne software.

Konventioner i denne vejledning

  • EU står for EOS Utility.
  • Anvisningerne i denne vejledning gælder for den version af EU, der er identificeret på forsiden.
  • Skærmbilleder af Windows-versionen af EU anvendes generelt i denne vejledning, når elementer såsom indstillinger er de samme for begge versioner.
  • Firkantede parenteser angiver navne på softwaremenuer og -knapper og vinduestitler.
  • Vinkelparenteser angiver navne på tastaturtaster samt kamera- og objektivfunktioner.

Ikoner i denne vejledning

Kameraikon Relevant kameramodel
Links Linker til sider med relaterede emner
Forsigtig

Advarsler og forholdsregler

Bemærkninger

Supplerende oplysninger