Brug af USB-strømadapter til at oplade/levere strøm til kameraet

Du kan ved kamera USB strømadapteren PD-E1 (sælges separat) oplade batteripakken LP-E17, uden at fjerne den fra kameraet. Kameraet kan også få strøm.

Opladning

 1. Tilslut USB-strømadapteren.

  • Sæt kameraets afbryder til Sluk, og sæt USB-strømadapteren helt ind i digitalstikket.
 2. Tilslut strømkablet.

  • Tilslut strømkablet til USB-strømadapteren, og sæt den anden ende i en stikkontakt.
  • Opladningen starter, og adgangsindikatoren (1) lyser grønt.
  • Når opladningen er færdig, slukkes adgangsindikatoren.

Strømforsyning

For at levere strøm til kameraet uden opladning af batterier skal kameraets afbryder indstilles til Tænd. Batterierne oplades imidlertid under autosluk.

Indikatoren for batteriniveau er går, når kameraet får strøm.

For at skifte mellem at levere strøm til kameraet til opladning skal kameraets afbryder indstilles til Sluk.

Forholdsregler

 • Kameraet kan ikke få strøm, medmindre det indeholder en batteripakke.
 • Når batterierne er afladt, oplader adapteren dem. I så fald får kameraet ikke strøm.
 • For at beskytte batteripakken og holde den i en optimal tilstand må den ikke oplades kontinuerligt i mere end 24 timer.
 • Hvis opladningsindikator ikke lyser, eller der opstår et problem under opladning (vist ved, at adgangsindikatoren blinker grønt), skal du trække strømkablet ud, sætte batteriet i igen og vente et par minutter, før du sætter det i igen. Hvis problemet fortsætter, skal du tage kameraet med til det nærmeste Canon-servicecenter.
 • Den krævede opladningstid og den mængde, der er opladet, afhænger af den omgivende temperatur og resterende kapacitet.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager tager opladning ved lav temperatur længere tid.
 • Det resterende batteriniveau kan falde, når der leves strøm til kameraet. For at undgå at løbe tør for batteristrøm skal du bruge et fuldt opladet batteri, når du optager ved regelmæssige mellemrum.
 • Inden USB-strømadapteren tages ud, skal kameraets afbryder indstilles til Sluk.