Hovedtelefoner

Lydstyrke

 1. Vælg [Indstilling: Hovedtelefoner].

 2. Vælg [Lydniveau].

 3. Juster lydstyrken.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge lydstyrken, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.

Bemærk

 • Du kan kontrollere lyden fra den indbyggede mikrofon eller en ekstern mikrofon på hovedtelefoner, når [Optagelse: Lydoptagelse] er indstillet til noget andet end [Deaktivér], og [Høj billedhastig.] er indstillet til [Deaktivér].

Lydovervågning

Du kan under filmoptagelse vælge den lyd, som bruges til output i hovedtelefonerne. For at reducere støj ved lydoptagelse skal du konfigurere [Lydstøjreduktion] ().

 1. Vælg [Lydovervågning].

 2. Vælg en indstilling.

  • Lyd i realtid (uden støjred.)

   Lydoutput uden støjreduktion.

  • Optaget lyd (støjred. anvendt)

   Lydoutput med støjreduktion.

Forholdsregler

 • Valg af [Optaget lyd (støjred. anvendt)] resulterer i lydoutput, som ikke er helt synkroniseret med videoen. Lyd ved optagelse af film er ikke forsinket.