Funktionsvejledning

En kort beskrivelse af optagelsesmetoden kan vises, når du bruger Quick Control.

  1. Vælg [Indstilling: Funktionsvejled.].

  2. Vælg en indstilling.

Eksempelskærme

(1) Funktionsvejledning

Bemærk

  • Hvis du vil rydde en beskrivelse, skal du enten trykke på den eller fortsætte med at udføre handlinger.