Sprog

  1. Vælg [Indstilling: Sprog].

  2. Vælg det ønskede sprog.