Dato/Tid/Zone

Når du tænder for strømmen første gang, eller hvis dato/tid/zone er blevet nulstillet, skal du følge disse trin for at indstille tidszonen først.

Ved at indstille tidszonen først kan du efterfølgende blot justere denne indstilling efter behov, og så opdateres dato/tid for at matche den.

Da de optagne billeder vedhæftes optagelsesdatoen og -tiden, skal du sørge for at indstille din dato/tid.

 1. Vælg [Indstilling: Dato/Tid/Zone].

 2. Indstil tidszonen.

  • Drej på vælgeren Quick Control-vælger for at vælge [Tidszone].
  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil.
  • Vælg tidszonen.
  • Hvis du ikke kan se din tidszone på listen, skal du trykke på knappen MENU og derefter indstille forskellen fra UTC under [Tidsforskel].
  • Vælg en indstilling for [Tidsforskel] (+-/time/minut), og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Når punktet indstilles, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil.
  • Når du har indtastet tidszone og tidsforskel, skal du vælge [OK].
 3. Indstil datoen og tiden.

  • Vælg et punkt, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Når punktet indstilles, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil.
 4. Indstil sommertid.

  • Indstil efter behov.
  • Vælg [Sommertid fra] eller [Sommertid], og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Når sommertid er indstillet til [Sommertid], vil klokkeslættet indstillet i trin 3 blive sat 1 time frem. Hvis [Sommertid fra] er indstillet, vil sommertid blive annulleret, og klokkeslættet vil gå tilbage med 1 time.
 5. Afslut indstillingen.

  • Vælg [OK].

Forholdsregler

 • Indstillingerne for dato, tid og tidszone kan blive nulstillet, mens kameraet opbevares uden batteri, når batteriet er helt afladt, eller når det bliver udsat for minustemperaturer over længere tid. Hvis dette sker, skal du indstille dem igen.
 • Efter ændring af [Zone-/tidsforskel] skal du kontrollere, at den korrekte dato/tid er indstillet.

Bemærk

 • Tid for automatisk slukning kan forlænges, når skærmen [Indstilling: Dato/Tid/Zone] vises.