HDMI HDR-output

Du kan se RAW-billeder eller HEIF-billeder i HDR ved at tilslutte kameraet til et HDR-tv.

  1. Vælg [Afspilning: HDMI HDR output].

  2. Vælg [Til].

Bemærk

  • Sørg for, at HDR-tv er indstillet til HDR-input. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du skifter input på tv'et, i tv-manualen.
  • Afhængig af det anvendte tv ser billederne måske ikke ud som forventet.
  • På HDR-tv'er vises nogle oplysninger muligvis ikke.
  • RAW-behandling af viste billeder med Quick Control anbefales, hvis du behandler RAW-billeder, mens du viser HDMI HDR-output.