Tilpasning af betjeninger

Dette afsnit beskriver, hvordan AF-funktion kan brugerdefineres.

Skift AF-område med vælgeren Quick Control-vælger

AF-områdevalg kan tildeles til vælgeren Quick Control-vælger.

 1. I [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere] skal du vælge [Quick Control-vælger].

 2. Vælg [Vælg AF-område].

  • Du kan nu skifte AF-områder med vælgeren Quick Control-vælger.

Bemærk

 • Inden du skifter mellem Flexible Zone AF 1-3, er det praktisk at ændre Zone AF-rammen til din foretrukne størrelse ().

Justering af størrelsen på Zone AF-rammen

Du kan ændre størrelsen på den Zone AF-rammer, som vises for Flexible Zone AF 1-3.

 1. Tryk på knappen AF-punktvalg under optagelsesskærmvisning.

 2. Tryk på knappen Multifunktion.

 3. Tryk gentagende gange på knappen Multifunktion vælg Flexible Zone AF 1, 2 eller 3, og tryk derefter på knappen AF-punktvalg.

 4. Juster størrelsen på Zone AF-rammen.

  • Drej vælgeren Kommandovælger eller Quick Control-vælger for at justere Zone AF-rammestørrelsen, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • For at gendanne standardindstillingen skal du trykke på knappen INFO.