Optagelse med fjernbetjening

Optagelsemed fjernbetjening understøttes af trådløs fjernbetjening BR-E1 eller fjernudløser RS-60E3 (Bluetooth og kablede forbindelser, sælges separat).

Trådløs fjernbetjening BR-E1

Du kan fjernoptage op til ca. 5 meter væk fra kameraet.

Du skal først parre kameraet og BR-E1 ().

Se i Instruktionsmanual til BR-E1 for at få betjeningsvejledning.

Bemærk

  • Tid for automatisk slukning kan blive forlænget, når kameraet er indstillet til optagelse med fjernbetjening.
  • BR-E1 kan også bruges til filmoptagelse. Du kan også optage film i stillbilledoptagelse ved at indstille fjernudløseren til filmfunktion.

Fjernudløser RS-60E3

Når den er blevet tilsluttet til kameraet, gør kontakten det muligt at lave en fjernoptagelse over en kablet forbindelse.

Se i Instruktionsmanual til RS-60E3 for at få betjeningsvejledning.

  1. Åbn stikdækslet.

  2. Sæt stikket i fjernbetjeningsstikket.