Andre menufunktioner

[Optagelse2]

Eksponeringskomp.

Eksponeringskompensation kan justeres i et interval på ±3 stop, i intervaller på 1/3 stop. Du kan finde flere oplysninger om eksponeringskompensation under Manuel eksponeringskompensation.

ISO-hastighedsindstillinger

 • ISO-hastighed

  I [Manuel filmeksponering]-metoden kan du indstille ISO-hastigheden manuelt. Du kan også vælge ISO auto.

 • ISO-område

  Du kan manuelt indstille ISO-område (minimum og maksimum). ISO-udvidelse kan også konfigureres.

 • Maks. for Auto

  Du kan indstille maksimumgrænsen for ISO auto ved filmoptagelse i metoden [Film], [Lukkertidsprioritet AE (film)] eller [Blændeprioritet AE (film)] eller i metoden [Manuel filmeksponering] med ISO auto.

 • Maks. for Auto

  Du kan indstille maksimumgrænsen for ISO Auto ved 4K-timelapse-/Full HD-timelapse-filmoptagelse i metoden [Film], [Lukkertidsprioritet AE (film)] eller [Blændeprioritet AE (film)] eller i metoden [Manuel filmeksponering] med ISO Auto.

[Optagelse3]

Av 1/8-stoptrin

Du kan indstille blændeværdier på en finere skala, når du optager film med RF- eller RF-S-objektiver.

Denne funktion indstilles automatisk i optagelsesmetoden [Manuel filmeksponering] eller [Blændeprioritet AE (film)].

Vælg [Aktivér] for at ændre blændetrinet i metoden 1/3 stop (eller 1/2 stop) til 1/8 stop.

Forholdsregler

 • [Av 1/8-stoptrin] er ikke til rådighed (ikke vist), når EF- eller EF-S-objektiver bruges.
 • Når der er indstillet til [Aktivér], er indstillingsmulighederne i [Brugerdefinerede funktioner: Eksponeringstrin] er deaktiveret og har ingen virkning.

Autom. langs. lukker

Du kan vælge, om du vil optage film, der er lysere og mindre påvirket af billedstøj, end når der er indstillet til [Deaktivér], ved automatisk at gøre lukkertiden langsommere under svag belysning.

Tilgængelig i optagelsesmetoden [Film] eller [Blændeprioritet AE (film)]. Gælder, når billedhastigheden på størrelser for filmoptagelse er 59,94 fps eller 50,00 fps.

 • Deaktivér

  Gør det muligt at optage film med en mere jævn og naturlig bevægelse, der er mindre påvirket af motivrystelser, hvis du sammenligner med en indstilling til [Aktivér]. Bemærk, at film under svag belysning kan være mørkere, end når de er indstillet til [Aktivér].

 • Aktivér

  Gør det muligt at optage lysere film, end når der er indstillet til [Deaktivér]. Det opnås ved automatisk at reducere lukkertiden til 1/30 sek. (NTSC) eller 1/25 sek. (PAL) for svag belysning.

Bemærk

 • Det anbefales at indstille til [Deaktivér], når der optages motiver i bevægelse under svag belysning, eller når der kan forekomme efterbilleder som f.eks. spor.

[Optagelse5]

Korrektion af obj abberation

Korrigering for mørke hjørner, forvrængning, fokusbracketing og kromatisk aberration kan rettes, når du optager film. Du kan finde flere oplysninger om korrektion af objektivabberation under Korrektion af objektivabberation.

[Optagelse8]

Standby: Lav oplø

Indstil til [Til] for at spare på batteristrøm og styre stigningen i den indvendige kameratemperatur under standby.

Det gør, at du kan optage film i en længere periode.

Forholdsregler

 • Billedkvalitet på standbyskærmen kan variere i forhold til billedkvaliteten på skærmen under filmoptagelse.
 • Når du starter filmoptagelse, kan billedvisningen forblive på det nuværende billede i stedet for at blive opdateret.
 • [Optagelse: Standby: Lav oplø] er indstillet til [Fra] og kan ikke ændres i følgende tilfælde.
  • Når [Optagelse: Digital zoom] er indstillet til [Til] ()
  • Når [Optagelse: Foroptag.indst.] er indstillet til [Til] ()

HDMI-visning

Du kan angive, hvordan film vises, når de optages via HDMI til en ekstern enhed. Selve filmoutputtet svarer til indstillingen [Str. for filmopt.].

Standardindstillingen er [Ekstern skærm].

 • +

  Giver mulighed for filmvisning både på kameraskærmen og den anden enhed via HDMI-output.

  Kamerabetjeninger som f.eks. billedafspilning eller menuvisning vises på den anden enhed via HDMI og ikke på kameraskærmen.

 • Ekstern skærm

  Deaktiverer kameraskærmen under output via HDMI, så skærmen er tom.

  Optagelsesinformation, AF-punkter og andre oplysninger vises i HDMI-output på de andres skærme, der måtte være tilsluttet den eksterne optagelsesenhed, men du kan stoppe outputtet af disse oplysninger ved at trykke på knappen INFO.

  Før du optager film eksternt, skal du kontrollere, at der ikke sendes nogen oplysninger af kameraet ved at sikre, at ingen optagelsesinformation, AF-punkter osv. vises på eksterne skærme eller andre enheder.

Forholdsregler

 • Kortoptagelse udføres ikke med [Optagelse: HDMI-visning] indstillet til [+]. Kameramenuer og billedafspilning vises kun på skærmen, der er forbundet via HDMI.
 • HDMI-outputopløsningen og billedhastigheden justeres automatisk for at passe til størrelsen for filmoptagelse.

Fejlfinding For længere HDMI-output

Hvis du vil fortsætte HDMI-outputtet i længere ned 30 min., skal du vælge [+] og derefter indstille [Autosluk] i [Indstilling: Energisparer] til [Deaktivér] (). HDMI-output fortsætter, efter at kameraskærmen slukkes, når den tid, der er indstillet i [Skærm fra] udløber.

Forholdsregler

 • HDMI-output uden oplysninger forhindrer, at der vises advarsler om kortplads, batteriniveau eller høj indvendig temperatur () via HDMI.
 • Under HDMI-output kan visningen af det næste billede tage noget tid, hvis du skifter mellem film, der har forskellige optagelsesformater eller billedhastigheder.
 • Undgå at betjene kameraet, når du optager film til eksterne enheder, fordi det kan medføre, at der vises oplysninger i HDMI-videooutput.
 • Lysstyrke og farve for film, der er optaget med kameraet, kan se anderledes ud i forhold til den HDMI-videooutput, der er optaget af eksterne enheder. Det afhænger af visningsmiljøet.

Bemærk

 • Ved at trykke på knappen INFO kan du ændre informationsvisningen.
 • Der kan føjes tidskoder til HDMI-videooutput ().
 • Lyd bliver også outputtet via HDMI, når [Lydoptagelse] er indstillet til [Deaktivér].