Visning af optagelsesinformation

Du kan brugerdefinere de oplysninger og oplysningsskærme, der vises på skærmen eller i søgeren under filmoptagelse.

Bemærk

 • Du kan få yderlige oplysninger om Visning af optagelsesinformation under Stillbilledoptagelse.
  • Tilpasning af oplysninger på skærmen
  • Tilpasning af oplysninger i søgeren
  • Lodret visning i søger
  • Afspilningslinjer
  • Histogram
  • Visning af objektivinformation
  • Sletning af indstillinger

Optag fremhævninger

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Optagevægtning].

 3. Vælg en indstilling.

  • Til

   En rød ramme omkring skærmen blinker, når filmoptagelse er i gang.

  • Fra

   Der vises ingen ramme for at gøre opmærksom på, at filmoptagelse er i gang.

Billedformatmarkør

Hvis du vil ændre billedformatet, når du redigerer de optagne film, kan du få vist billedformatmarkører på filmoptagelsesskærmen (i forbindelse med standby og optagelse), så du er opmærksom på den endelige synsvinkel, når du har redigeret.

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Formatmarkør].

 3. Vælg en indstilling.

  • Vælg en visningsindstilling.

Bemærk

 • Markører vises ikke under filmafspilning (optagne film tagges ikke med oplysninger om billedformatmarkør).