Skærmsimulation

Med skærmsimulation kommer billedlysstyrken og dybdeskarpheden tættere på den faktiske lysstyrke (eksponering) på dine optagelser.

 1. Vælg [Optagelse: Visningssimulation].

 2. Vælg en indstilling.

 • Eksponering+dybdeskarphed (Eksponering+DOF)

  Billedlysstyrken og dybdeskarpheden, som vises på skærmen, matcher den faktiske lysstyrke (eksponering) på dine optagelser bedre. Hvis du indstiller eksponeringskompensation, ændres billedlysstyrken i overensstemmelse hermed. Det samme gælder for blændeværdien, som ændrer dybdeskarpheden.

 • Eksponering (Eksponering)

  Billedlysstyrken, som vises på skærmen, matcher den faktiske lysstyrke (eksponering) på dine optagelser bedre. Hvis du indstiller eksponeringskompensation, ændres billedlysstyrken i overensstemmelse hermed.

 • Eksp. kun v dybdeskarphed (Eksponering kun under DOF)

  Normalt vises billedet ved standardlysstyrke for at gøre det lettere at se det. Kun når du trykke knappen til visning af dybdeskarphed nede ligner billedlysstyrken den faktiske lysstyrke (eksponering) på din optagelse, og du kan kontrollere dybdeskarpheden.

 • Deaktivér (OFF)

  Billedet vises ved standardlysstyrke for at gøre det lettere at se det. Selvom du indstiller eksponeringskompensation, vil billedet blive vist med standardlysstyrke.

Forholdsregler

 • Bemærkninger om [Eksponering+dybdeskarphed]

 • Skærmen kan flimre ved nogle lukkertider.
 • Med EF-objektiver kan denne indstilling muligvis øge tidsforsinkelsen for udløseren.
 • Den dybdeskarphed, som vises, er kun vejledende. Tryk på knappen til visning af dybdeskarphed for at få en mere nøjagtig dybdeskarphed.
 • Med nogle objektiver er [Eksponering+dybdeskarphed] ikke tilgængelig.
 • [Eksponering+DOF] blinker, hvis enten eksponeringen eller dybdeskarpheden ikke kan simuleres, eller ingen af dem kan simuleres.
 • [Eksponering+DOF] nedtones, hvis simuleringen af enten eksponeringen eller dybdeskarpheden stopper, eller hvis begge simulationer stopper.
 • Bemærkninger om [Deaktivér]

 • I nogle fremføringsmetoder, vises simulerede billeder muligvis ikke under kontinuerlig optagelse.