Billedgennemsyn

Varighed af visning

Hvis billedet fortsat skal vises, lige efter at du har optaget, skal du indstille [Lås], og hvis du foretrækker ikke at få billedet vist, skal du indstille til [Fra].

  1. Vælg [Optagelse: Billedvisning].

  2. Vælg [Visningstid].

  3. Vælg en tidsindstilling.

Bemærk

  • Når [Lås] er indstillet, vises billederne lige så længe som den tid, der er indstillet i indstillingen [Skærm fra] for [Indstilling: Energisparer].

Søgervisning

Indstil til [Aktivér] for søgervisning af dine optagelser, umiddelbart efter at du har taget dem.

  1. Vælg [Optagelse: Billedvisning].

  2. Vælg [Søgervisning].

  3. Vælg en indstilling.

Bemærk

  • [Søgervisning]-indstillingerne aktiveres, når [Visningstid] er indstillet til en anden indstilling end [Fra].