Optagelse med touch udløser

Ved blot at trykke skærmen kan du fokusere og tage billedet automatisk.

 1. Aktivér touch udløseren.

  • Tryk på [Touch udløser: Deaktivér] på skærmen.
  • Hver gang, du trykker på ikonet, vil det skifte mellem [Touch udløser: Deaktivér] og [Touch udløser: Aktivér].
  • [Touch udløser: Aktivér] (Touch udløser: Aktivér)

   Kameraet fokuserer på det sted, du trykker på, og så bliver billedet taget.

  • [Touch udløser: Deaktivér] (Touch udløser: Deaktivér)

   Du kan trykke et punkt for at fokusere på det sted. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

 2. Tryk på skærmen for at optage.

  • Tryk på ansigtet eller motivet på skærmen.
  • Kameraet fokuserer (Touch AF) på det punkt, du trykker på, når din angivne AF-område anvendes.
  • Når [Touch udløser: Aktivér] er indstillet, bliver AF-punktet grønt, der opnås fokusering, hvorefter billedet tages automatisk.
  • Hvis der ikke opnås fokus, bliver AF-punktet orange, og billedet kan ikke tages. Tryk på ansigtet eller motivet på skærmen igen.

Forholdsregler

 • Kameraet optager i enkelt optagelsesmetode uanset indstillingen for fremføringsmetode ([Hurtig kontinuerlig optagelse plus], [Hurtig kontinuerlig optagelse] eller [Langsom kontinuerlig optagelse]).
 • Når du trykker på skærmen, fokuseres der med [One-Shot AF], selv hvis [Autofokus: AF-funktion] er indstillet til [Servo AF].
 • Et tryk på skærmen i forstørret visning vil ikke fokusere på eller tage billedet.
 • Når du optager ved at trykke med [Visningstid] i [Optagelse: Billedvisning] indstillet til [Lås], kan du tage den næste optagelse ved at trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på [Tilbage].

Bemærk

 • For at optage en bulb-eksponering skal du trykke skærmen to gange. Tryk én gang for at starte eksponering og igen for at stoppe den. Vær opmærksom på ikke at ryste kameraet, når du trykker på skærmen.