Picture Style-tilpasning

Du kan brugerdefinere enhver Picture Style ved at ændre den fra standardindstillingerne. Du kan finde flere oplysninger om tilpasning af [Monokrom] under Monokrom Justering af monokrom.

 1. Vælg [Optagelse: Picture Style].

 2. Vælg en Picture Style.

  • Vælg den Picture Style, der skal justeres, tryk derefter på knappen INFO.
 3. Vælg en indstilling.

  • Vælg et Indstilling, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Du kan finde flere oplysninger om indstillinger og effekter under Indstillinger og effekter.
 4. Indstil effektniveauet.

  • Juster effektniveauet, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Tryk på knappen MENU for at gemme den justerede indstilling, og gå tilbage til skærmen til valg af Picture Style.
  • Alle indstillinger, du ændrer i forhold til standardværdierne, vises som blå.

Bemærk

 • Ved filmoptagelse kan [Finhed] og [Tærskel] for [Skarphed] ikke indstilles (vises ikke).
 • Hvis du vælger [Stand.indst.] i trin 3, kan du gendanne parameterindstillinger for den respektive Picture Style til dens standardindstillinger.
 • Hvis du vil optage med den Picture Style, du har justeret, skal du først vælge den justerede Picture Style og derefter optage.

Indstillinger og effekter

Skarphed Skarphed
Styrke Styrke 0: Svag konturfremhævning 7: Kraftig konturfremhævning
Finhed Finhed*1 1: Fin 5: Kornet
Tærskel Tærskel*2 1: Lav 5: Høj
Kontrast Kontrast -4: Lav kontrast +4: Høj kontrast
Farvemætning Farvemætning -4: Lav farvemætning +4: Høj farvemætning
Farvetone Farvetone -4: Rødlig hudtone +4: Gullig hudtone

1: Angiv tyndheden af kanten, som forbedringen anvendes på. Jo mindre tallet er, jo finere bliver de konturer, der kan fremhæves.

2: Kontrasttærskel mellem kanter og de omgivende billedområder, der bestemmer kantforbedring. Jo lavere værdi, jo mere fremhæves konturen, når kontrastforskellen er lav. Støj har imidlertid en tendens til være mere synlig, når tallet er mindre.

Monokrom Justering af monokrom

FiltereffekterFiltereffekter

Hvis du anvender en filtereffekt på et monokromt billede, kan du få hvide skyer og grønne træer til at fremstå skarpere.

Filter Prøveeffekter
N:Ingen Normalt sort/hvid-billede uden filtereffekter.
Ye:Gul Den blå himmel virker mere naturlig, og de hvide skyer bliver klarere.
Or:Orange Den blå himmel bliver en smule mørkere. Solnedgangen bliver mere glødende.
R:Rød Den blå himmel bliver noget mørkere. Efterårets blade virker klarere og lysere.
G:Grøn Hudtone og læber vil virke dæmpede. Træernes grønne blade virker klarere og lysere.

Bemærk

 • Forøgelse af [Kontrast] vil gøre filtereffekten mere udpræget.

ToneeffektToneeffekt

Ved at anvende en toneeffekt kan du skabe et monokromt billede i den valgte farve. Virker, når du vil oprette billeder, der er mere mindeværdige.