Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering)

Lysstyrke og kontrast kan korrigeres automatisk, hvis billederne ser mørke ud, eller kontrasten er for lav eller høj.

  1. Vælg [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering].

  2. Vælg en korrektionsindstilling.

Forholdsregler

  • Støj kan blive større, og den tilsyneladende opløsning kan blive ændret, under visse optagelsesforhold.
  • Hvis effekten af Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) er for stærk, og resultaterne ikke er med din foretrukne lysstyrke, skal du indstille til [Lav] eller [Deaktivér].
  • Hvis der er indstillet andre indstillinger end [Deaktivér], og du bruger eksponeringskompensation eller flasheksponeringskompensation for at gøre eksponeringen mørkere, kan billedet muligvis ende med at blive lyst. Hvis du ønsker en mørkere eksponering, skal du indstille denne funktion til [Deaktivér].

Bemærk

  • Hvis du vil aktivere [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] til at blive indstillet også i metoderne M eller B skal du trykke på knappen INFO i to sekunder for at rydde markeringen [Kontrollér] for [Deaktiveret i M eller B].