Eksponeringslås (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, når du vil indstille fokus og eksponering separat, eller når du vil tage flere optagelser med den samme eksponeringsindstilling. Tryk på knappen AE-lås for at låse eksponeringen, og komponér, og tag billedet igen. Dette kaldes AE-lås. Den er praktisk til optagelse af motiver i modlys.

 1. Fokusér på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned.
  • Eksponeringsværdien vises.
 2. Tryk på knappen AE-lås (Tidsindstilling 8 sek.).

  • Et [AE-lås] ikon vises nederst til venstre på skærmen for at angive, at eksponeringen er låst (AE-lås).
  • Hver gang du trykker på knappen AE-lås, låses den aktuelle eksponeringsindstilling.
 3. Omkomponér, og tag billedet.

  • Hvis du vil tage flere billeder, samtidig med at du bevarer AE-låsen, skal du blive ved med at holde knappen AE-lås nede og trykke op udløserknappen for at tage et nyt billede.

Bemærk

 • AE-lås er ikke muligt ved bulb-eksponeringer.

Virkning af AE-lås

Målingsmetode AF-punktvalg
Automatisk valg Manuelt valg
Evaluerende måling Eksponering centreret på AF-punktet i fokus er låst. Eksponering centreret på valgte AF-punkt er låst.
Partiel målingSpotmålingCentervægtet gennemsnitsmåling Centervægtet gennemsnitsmåling er låst.

Centervægtet gennemsnitsmåling er låst, når [Evaluerende måling] er indstillet, og kameraet er konfigureret til manuel fokusering ().