Program for mad

Brug metoden [Mad] (Mad) til kulinarisk fotografering. Fotoet fremstår lyst og appetitligt. Det rødlige skær, der skyldes lyskilden, kan undertrykkes i billeder, der er taget med tungstenbelysning osv.

Tips Optagelsestips

  • Ret farvetonen.

    [Farvetone] kan justeres. For at øge det rødlige skærv for maden, skal du indstille mod [Varm tone] (rød) eller indstille mod [Kølig tone] (blå), hvis det ser rødt ud.

Forholdsregler

  • Det varme farvestik på motiver kan falme.
  • Når der er flere lyskilder i scenen, kan det varme farvestik på billedet muligvis ikke gøres svagere.
  • I flashfotografering ændres [Farvetone] til standardindstillingen.
  • Hvis der er mennesker i billedet, gengives hudtonen muligvis ikke korrekt.