Hybrid Auto

Med metoden Hybrid Auto kan du lave en kortfilm af dagen ved at optage stillbilleder. Kameraet optager klip på ca. 2-4 sek. af scener inden de enkelte optagelse, og de kombineres på et senere tidspunkt til et filmresume.

 1. Drej Programvælgeren til Hybrid Auto.

 2. Tryk på knappen Quick Control/Indstil.

  • Sammensæt dine optagelser, og optag.

Bemærk

 • Hvis du vil lave mere imponerende filmresumeer, skal du rette kameraet mod motiver i ca. 4 sek., inden du optager stillbilleder.
 • Når du vil optage filmresume, der ikke omfatter stillbilleder, skal du indstille [Optagelse: Filmresumétype] til [Ingen stillbill.] ().
 • Batterilevetid er kortere i denne metode end i metoden Scene Intelligent Auto, fordi filmresumer optages for hver enkelt optagelse.
 • Der kan ikke optages filmresume, når du optager et stillbillede lige efrer, at du har tændt kameraet, vælger metoden Hybrid Auto eller på anden måde betjener kameraet.
 • Lyde eller vibrationer fra kamera- eller objektivbetjening optages i filmresume.
 • AF-hjælpelys eller indikator for selvudløser kan blive optaget i filmresume på steder med dæmpet belysning.
 • Billedkvaliteten på filmresume er [Full HD 29,97 fps ALL-I] for NTSC eller [Full HD 25,00 fps ALL-I] for PAL. Dette afhænger af indstillingerne i videosystemet.
 • Kameraet bipper ikke, når betjeninger som svar på f.eks. at tryk udløserknappen halvt ned eller ved brug af selvudløser.
 • Filmresumeer gemmes som separate filmfiler i følgende tilfælde, selv om de er optaget den samme dag i metoden Hybrid Auto.

  • Filstørrelsen for filmresume overstiger 4 GB (under filmoptagelse til kort, der ikke er exFAT-formateret)
  • Der bliver foretaget ændringer i indstillingerne for dato, tidszone, videosystem eller sommertid eller kortet skiftes ud
  • Filmresumefiler, der er beregnet til ekstra optagelser, er beskyttede
  • Forfatter- eller copyrightinformation på filmresumefiler, som er beregnet til, at ekstra optagelser, er forskellige fra dem, der er indstillet på kameraet
 • Optagne lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
 • Når EOS Utility bruges til optagelse, skal du indstille [Image saving location/Billede gemmer lokation] i EOS Utility til [Computer and camera memory card/Hukommelseskort til kamera og computer] eller [Camera memory card only/Kun hukommelseskort til kamera].