Berøringskontrol

 1. Vælg [Indstilling: Berøringskontrol].

 2. Vælg en indstilling.

  • [Følsom] gør den berøringsfølsomme skærm mere reaktionsvillig end [Standard].
  • Hvis du vil deaktivere betjeninger via touch, skal du vælge [Deaktivér].

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved betjening af berøringsfølsom skærm

 • Brug ikke skarpe genstande som f.eks. fingernegle eller kuglepenne til touch-handlinger.
 • Betjen ikke touch-betjeninger med våde fingre. Hvis skærmen er fugtig, eller hvis dine fingre er våde, vil den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke reagere, eller der kan forekomme fejlfunktion. I så fald skal du slukke for strømmen og tørre fugten af med en klud.
 • Hvis der sættes en kommercielt tilgængelig beskyttelsesfilm eller et mærkat på skærmen, kan det forringe reaktionsvilligheden i forhold til touch-betjeninger.
 • Kameraet reagerer muligvis ikke så godt, hvis du hurtigt udfører touch-betjening, når [Følsom] er indstillet.