Filnummerering

De optagne billeder gemmes i en mappe, der har fået tildelt et filnummer fra 0001 til 9999. Du kan ændre, hvordan billedfilerne nummereres.

(Eksempel)

(1) Filnummer

 1. Vælg [Indstilling: Filnummerering].

 2. Indstil punktet.

  • Vælg [Nummerering].
  • Vælg [Kontinuerlig] eller [Autoreset].
  • Hvis du vil nulstille filnummerering, skal du vælge [Manuel reset] ().
  • Vælg [OK] for at oprette en ny mappe, hvor filnummeret starter med 0001.

Forholdsregler

 • Hvis filnummeret i mappen 999 når 9999, kan der ikke optages, selvom der stadig er ledig plads på kortet. Når der vises en meddelelse, der beder dig om at udskifte kortet, skal du skifte til et nyt kort.

Kontinuerlig

For kontinuerlig filnummerering uanset skift af kort eller oprettelse af mapper

Filnummerering er kontinuerlig op til 9999, selv hvis du udskifter et kort, opretter en mappe eller skifter det valgte kort (som i Kort 1Kort 2). Det er nyttigt, når du vil gemme billeder under et vilkårligt nummer mellem 0001 og 9999 på flere kort eller i flere mapper i én mappe på din computer.

Bemærk, at filnummerering kan fortsætte fra eventuelle eksisterende billeder på kort eller i mapper, du skifter til. Hvis du vil anvende kontinuerlig filnummerering, anbefales det, at du anvender et nyligt formateret kort hver gang.

Filnummerering efter udskiftning af kort eller udskiftning af det valgte kort

Kort A (Kort 1)

Kort B (Kort 2)

(1) Næste filnummer i rækken

Filnummerering efter oprettelse af en mappe

Kort A

Automatisk nulstilling

Til genstart af kontinuerlig filnummerering fra 0001 skift af kort eller oprettelse af mapper

Filnummerering er nulstilles til 0001, hvis du udskifter et kort, opretter en mappe eller skifter det valgte kort (som i Kort 1Kort 2). Det er nyttigt, hvis du vil sortere billeder efter kort eller mapper.

Bemærk, at filnummerering kan fortsætte fra eventuelle eksisterende billeder på kort eller i mapper, du skifter til. Hvis du ønsker at gemme billeder med filnummerering, der begynder med 0001, skal du bruge et nyformateret kort hver gang.

Filnummerering efter udskiftning af kort eller udskiftning af det valgte kort

Kort A (Kort 1)

Kort B (Kort 2)

(1) Filnummerering er nulstillet

Filnummerering efter oprettelse af en mappe

Kort A

Manuel nulstilling

Til nulstilling af filnummereringen til 0001 eller til at starte fra filnummer 0001 i nye mapper

Når du nulstiller filnummereringen manuelt, oprettes automatisk en ny mappe, og filnummereringen af billeder gemt i den mappe, begynder fra 0001.

Dette er f.eks. praktisk, hvis du vil bruge forskellige mapper til de billeder, du har taget i går, og de billeder, du har taget i dag.