Optisk søgersimulering

Naturlig udseende søger- og skærmvisning ligner visningen fra en optisk søger og er tilgængelig ved stillbilledoptagelse. Bemærk, at billedvisning med denne funktioner er indstillet til [Til] kan være forskellig fra de faktiske optagelsesresultater.

 1. Vælg [Optagelse: Opt.sø.sim.vis.hj.].

 2. Vælg en indstilling.

Forholdsregler

 • Når denne indstilling er indstillet til [Til] indstillet [Optagelse: Visningssimulation] til [Deaktivér].
 • Optisk søgersimulering anvendes til at vise, at funktionen er indstillet til [Til] i HDR-optagelse.
 • Skærmen med kreative filtre bruges, når du optager med kreative filtre, selv hvis funktionen er indstillet til [Til].
 • Billedlysstyrke før og efter One-Shot AF skifter oftere, når indstillet til [Til], end når indstillet til [Fra].
 • Optisk søgersimulering anvendes ikke i forbindelse med visning på eksterne skærm, herunder i visning på både en ekstern skærm og kameraskærmen.
 • Afhængigt af indstillingsskærmene kan den optiske søger ikke anvendes til visning.
 • Skærmen viser i nogle tilfælde muligvis ikke den optiske søger.
 • Skærmens udseende kan ændre sig i forbindelse med kontinuerlig optagelse, hvis der anvendes visse kombinationer af fremførings- og lukkermetoder.

Bemærk

 • Ikke muligt for multieksponering eller i RAW-burst-metode.