Lysmålingstimer

Du kan indstille, hvor lang tid lysmålingstimeren kører (hvilket bestemmer varigheden af eksponeringsvisningsværdi/AE-lås), når den er blevet udløst af en handling, som f.eks. når udløserknappen trykkes halvvejs ned.

  1. Vælg [Optagelse: Lysmålingstimer].

  2. Vælg en tidsindstilling.