Hvidbalancekorrektion

Du kan ændre den hvidbalance, der er indstillet. Denne justering har samme effekt som brug af et almindeligt farvetemperaturkonverterings- eller farvekompensationsfilter.

Hvidbalancekorrektion

 1. Vælg [Optagelse: WB flyt/bkt.].

 2. Indstil hvidbalancekorrektionen.

  Indstillingseksempel: A2, G1

  • Brug Multikontrol til at flytte symbolet “■” på skærmen til den ønskede position.
  • B står for blå, A står for gul, M står for magenta, og G står for grøn. Hvidbalance korrigeres i den retning, du flytter mærket.
  • Retningen og antallet af korrektioner angives øverst til højre på skærmen.
  • Hvis du trykker på knappen Slet, annulleres alle indstillingerne af [WB flyt/bkt.].
  • Tryk på knappen SET for at afslutte konfiguration.

Bemærk

 • Et niveau af blå/gul korrektion svarer til ca. 5 mired på et farvetemperaturkonverteringsfilter. (Mired: En måleenhed for farvetemperaturen der bruges til at angive værdier for f.eks. tæthed i et farvetemperaturkonverteringsfilter.)

Automatisk hvidbalance-bracketing

Hvidbalance-bracketing giver dig mulighed for at tage tre billeder på én gang med forskellige farvetoner.

Indstilling af mængden af hvidbalance-bracketing

 • Når du i trin 2 for Hvidbalancekorrektion drejer vælgeren Quick Control-vælger 1, ændres mærket “■” på skærmen til “■ ■ ■” (3 punkter).

  Hvis du drejer vælgeren med uret, indstilles B/A-bracketing, og når du drejer den mod uret, indstilles M/G-bracketing.

B/A-bias ±3 niveauer

 • Retningen og antallet af bracketing angives øverst til højre på skærmen.
 • Hvis du trykker på knappen Slet, annulleres alle indstillingerne af [WB flyt/bkt.].
 • Tryk på knappen SET for at afslutte konfiguration.

Forholdsregler

 • Under hvidbalance-bracketing vil den største bursthastighed for kontinuerlig optagelse være lavere.
 • Da der optages tre billeder for hver enkelt optagelse, tager det længere tid at gemme billedet på kortet.

Bemærk

 • Billed-bracketing udføres i følgende rækkefølge: (1) Standard hvidbalance, (2) Blå (B) bias og (3) Gul (A) bias eller (1) Standard hvidbalance, (2) Magenta (M) bias og (3) Grøn (G) bias.
 • Hvidbalancekorrektion og AEB-optagelse kan også indstilles sammen med hvidbalance-bracketing. Hvis du bruger AEB sammen med hvidbalance-bracketing, kan du optage ni billeder i et enkeltbillede.
 • Ikonet for hvidbalance blinker for at angive, at hvidbalance-bracketing er blevet indstillet.
 • Du kan ændre bracketingsekvens () og antal optagelser () for hvidbalance-bracketing.
 • Bracket står for bracketing.