Optagelse med Speedlites

Speedlites i EL/EX-serien til EOS-kameraer

Funktioner i EL/EX-serien af Speedlites (sælges separat) kan bruges ved flashfotografering med kameraet.

Se instruktionsmanualen til Speedliten i EL/EX-serien for at få instruktioner.

 • Synkroniseringshastighed

  Afhænger af lukkermetoden.

  Indstilling af [Optagelse: Lukkermetode] Synkroniseringshastighed
  Mekanisk 1/200 sek. eller langsommere
  Elek. før. luk. 1/250 sek. eller langsommere
 • Flasheksponeringskompensation

  Du kan justere flashoutputtet (flasheksponeringskompensation). Når der vises et billede på skærmen, skal du trykke på knappen Multifunktion gentagne gange for at vælge flasheksponeringskompensationspunktet og derefter dreje vælgeren Kommandovælger for at indstille mængden af flasheksponeringskompensation.

 • FE-lås

  Dette gør det muligt at opnå den rigtige flasheksponering til en bestemt del af motivet. Ret søgermidten mod motivet, tryk på kameraets AE-lås-knap, komponér derefter billedet, og tag det.

Forholdsregler

 • Nogle Speedlite kan ikke monteres direkte på kameraet. Du kan finde flere oplysninger under Multifunktionssko.
 • Angivelse af [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] () til en anden indstilling end [Deaktivér], kan stadig få billeder til at se lysere ud, selv hvis du indstiller en lav flasheksponeringskompensationen for mørkere billeder.
 • Ved flashfotografering: skal du indstillet [Optagelse: Lukkermetode] til en anden indstilling end [Elektronisk] ().

Bemærk

 • Speedlite affyrer automatisk et AF-hjælpelys efter behov, hvis det er svært at bruge autofokus under svag belysning.
 • Du kan også indstille flasheksponeringskompensation i [Flashindstillinger] i [Optagelse: Ekstern Speedlite-kontrol] ().
 • Kameraet kan tænde på visse Speedlites automatisk, når kameraet er tændt. Du kan finde flere oplysninger i instruktionsmanualen til Speedliten, der understøtter denne funktion.

Andre Canon Speedlites end EL/EX-serien

 • Med en Speedlite fra EZ/E/EG/ML/TL-serien, der er indstillet til A-TTL eller TTL-autoflashindstilling, kan flash kun udløses ved fuld udladning.

  Indstil kameraets optagelsesmetoderne til Av eller M, og juster blændeværdien før optagelse.

 • Hvis du bruger en Speedlite, der har manuel flashmetode, skal du optage i den manuelle flashmetode.

Flashenheder, der ikke er fra Canon

 • Synkroniseringshastighed

  Synkroniseringshastighed for flashenhed, der ikke er fra Canon afhænger af lukkemetode.

  Indstilling af [Optagelse: Lukkermetode] Synkroniseringshastighed
  Mekanisk 1/200 sek. eller langsommere
  Elek. før. luk. 1/250 sek. eller langsommere

  Med store flashenheder er varighed af flashen længere end med en kompakt flashenhed og afhænger af modellen. Før optagelse skal du bekræfte, at flashsynkroniseringen udføres korrekt, ved at tage nogle testbilleder ved en synkroniseringshastighed på ca. 1/60 sek. til 1/30 sek.

Forholdsregler

 • Brug af kameraet med en dedikeret flashenhed eller flashtilbehør til kameraer fra andre producenter giver risiko for funktionsfejl eller endda beskadigelse.
 • Montér ikke en flashenhed med høj spænding på kameraets multifunktionssko. Den kan muligvis ikke udløses.

Kvikflashgruppekontrol

Når du ser optagelsesskærmen i trådløs multiflashfotografering, kan du konfigurer indstillingerne for de enkelte flashgrupper ved at trykke på den knap, der er tildelt til [Hurtig flashgruppekontrol] i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper]. Dette eksempel er baseret på tildeling af knappen Multifunktion ().

 1. Indstil flashudladningsmetoden til Gruppe (individuel gruppekontrol) for at gøre klar til trådløs multiflashfotografering.

  • Du kan finde flere oplysninger om flashenheder, der understøtter trådløs multiflashfotografering i instruktionsmanualerne.
 2. Under standby skal du trykke på knappen Multifunktion.

  • En indstillingsskærm for hver enkelt flashgruppe vises.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge en flashgruppe (A-E), som skal konfigureres.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 2 for at indstille flashmetoden.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at justere flashens output under flasheksponeringskompensation.

Bemærk

 • Indstillingsskærmen [Hurtig flashgruppekontrol] kan vises i metoderne Fv, P, Tv, Av, M eller B mode.
 • Når Speedlites er indstillet til en anden flashmetode end Gruppe (individuel gruppekontrol), viser tryk på knappen Multifunktion skærmen [Flashindstillinger] screen.