Højfrekvens anti-flimmeroptagelse

Billeder kan være påvirket af striber, hvis optager ved lyskilder, som flimrer med høje frekvenser. Højfrekvens anti-flimmeroptagelse gør det muligt for dig at tage billeder med passende lukkertid for højfrekvens anti-flimmeroptagelse, hvilket minimerer påvirkningen af flimmer på billeder.

Forholdsregler

 • Eksponering i stillbilledoptagelse kan variere.
 • [HDR-indst.optag.] kan ikke indstilles til [Dynam.område] i højfrekvens anti-flimmeroptagelse.
 • Inden du optager i anti-flimmeroptagelse, skal du overveje at indstille [Brugerdefinerede funktioner: Samme ekspo. for ny blænde] til [ISO-hastighed].
 1. Indstil optagelsesmetoden til Tv eller M.

  • Drejning på programvælgeren for at vælge optagelsesmetode ().
 2. Vælg [Optagelse: HF anti-flicker-optagelse].

 3. Vælg [HF anti-flicker-optagelse].

 4. Vælg [Aktivér].

 5. Vælg et punkt.

  Manuel indstilling ()

  Automatisk registrering ()

Automatisk registrering

Kameraet registrerer 50,0-2011,2 Hz lyskilde og viser en passende lukkertid for optagelser ved lyskilder, som flimrer med høje frekvenser. Du kan stadig skifte til den indikerede lukkertid.

 1. Indstil den ønskede lukkertid.

  • Angiv den lukkertid, som du foretrækker at optage ved. Kameraet vil finde en passende lukkertid tæt på denne værdi for optagelser i lyskilder, som flimrer med høje frekvenser.
 2. Vælg [Automatisk detektering].

 3. Vælg [OK].

  • Det kan forbedre præcisionen på HF-flimmerdetektion at forstørre så meget som muligt i alle de områder, der er påvirket af striber.
 4. Skift til den indikerede lukkertid.

  • Vælg [Ja] for at skifte til den indikerede lukkertid.
  • Valg af [Ja (flyt til tv-indstillinger)] viser skærmen [Manuel indstilling]. Gå til trin 2 i Manuel indstilling.
 5. Tag billedet.

Forholdsregler

 • Det anbefalede interval for lukkertid kan variere afhængigt af lukkermetode.

  • Mekanisk lukker: 1/50,0 til 1/1024,0 sek.
  • Elektronisk første lukkerlamel: 1/50,0 til 1/512,0 sek.
  • Elektronisk lukker: 1/50,0 til 1/2048,0 sek.
  • Filmoptagelse: 1/50,0 til 1/2048,0 sek.
 • Gør følgende, hvis [Ingen flicker detekteret] vises, eller når du skifter til en lukkertid, som ikke fjerner striberne.

  • Foretag en ny automatisk registrering
  • Drej kameraet 90 °, eller skift til automatisk registrering på en anden måned
  • Prøv manuel indstilling
 • HF-flimmerdetektion kan være mindre nøjagtig under disse forhold.

  • Scener med gentagne mønstre (med for eksempel gitter eller striber)
  • Motiv i konstant bevægelse
  • Meget lyse eller mørke scener
  • Scener med flere lyskilder
  • Scener med små blinkende lyskilder
  • Lyskilder, som blinker med lav frekvens

Bemærk

 • Visning af film opdateres ikke, hvis højfrekvensflimmer registres automatisk i forbindelse med HDMI-output i 4K-film.

Manuel indstilling

Se på de billedområder, som er påvirket af lyskilder, som flimrer ved høje frekvenser, på skærmen, og find derefter en passende lukkertid.

 1. Vælg [Manuel indstilling].

 2. Juster lukkertiden.

  • Gør følgende, hvis striberne ikke forsvinder ved den lukkertid, som er indstillet med automatisk registrering.

   • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1. Med vælgerenQuick Control-vælger 1 kan du forlænge lukkertiden som er indstillet med automatisk registrering (×2, ×3, ×4 og så videre) eller reducere den (1/2×, 1/3×, 1/4× og så videre).
   • Drej vælgeren Kommandovælger for at finindstille indstillingen.
  • Hvis det ikke fjerner striberne, skal du dreje kameraet 90°, eller skifte til automatisk registrering på en anden måned.
 3. Tag billedet.

Forholdsregler

 • Lukkertidsområde, som kan indstilles manuelt, varierer afhængigt af lukkermetode.

  • Mekanisk lukker: 1/50,0 til 1/2048,0 sek.
  • Elektronisk første lukkerlamel: 1/50,0 til 1/2048,0 sek.
  • Elektronisk lukker: 1/50,0 til 1/8192,0 sek.
  • Filmoptagelse: 1/50,0 til 1/8192,0 sek.
 • Maksimal flashsynkroniseringstid for flashfotografering er begrænset til 1/181,0 sek. uafhængigt af lukkermetode.
 • Mørke objektiver kan forhindre korrekt skærmsimulation.
 • Sikkerhedsskift i metoden M justerer blændeværdien efter behov i hurtig anti-flimmeroptagelse.
 • Billedvisning på skærmen eller i søgeren kan være forskellige fra de aktuelle optagelsesresultater. Tag nogle testbilleder på forhånd.