B: Lange eksponeringer (bulb)

I denne metode forbliver lukkeren åben, så længe du trykker udløserknappen helt ned. Lukkeren lukker, når du slipper udløserknappen. Bulb-eksponeringer kan bruges til nattescener, optagelser af fyrværkeri, astrofotografi og andre motiver, der kræver lang eksponering.

 1. Drej Programvælgeren om på Bulb.

 2. Indstil den ønskede blændeværdi.

  • Drej vælgeren Kommandovælger for at indstille den.
 3. Tag billedet.

  • Eksponeringen vil fortsætte, så længe du holder udløserknappen trykket helt ned.
  • Den forløbne eksponeringstid vises på skærmen.

Forholdsregler

 • Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.
 • Lange bulb-eksponeringer frembringer mere støj i billedet end normalt.
 • ISO 400 bruges, når kameraet er indstillet til ISO auto.
 • Når du optager bulb-eksponeringer med selvudløseren i stedet for bulb-timeren, skal du blive ved med at trykke udløserknappen helt ned (for selvudløsertiden og bulb-eksponeringstiden).

Bemærk

 • Du kan reducere den støj, der opstår under lang eksponering, ved at bruge [Optagelse: Støjreduktion ved lang eksp.] ().
 • Det anbefales at bruge et stativ og bulb-timeren til bulb-eksponeringer.
 • Du kan også optage bulb-eksponeringer med fjernudløseren RS-60E3 (sælges separat, ).
 • Du kan også optage bulb-eksponeringer med trådløs fjernbetjening BR-E1 (sælges separat). Bulb-eksponeringen starter umiddelbart eller 2 sek. efter, du har trykket på fjernbetjeningens frigivelsesknap (send). Tryk på knappen igen for at standse bulb-eksponeringen.

Bulb-timer

Du kan indstille eksponeringstiden for bulb-eksponeringer på forhånd. Denne funktion fjerner behovet for at holde udløserknappen nede under bulb-eksponeringer, hvilket kan reducere kamerarystelse.

Bemærk, at bulb-timeren kun kan indstilles og være aktiveret i B-metoden (bulb-eksponering).

 1. Vælg [Optagelse: Bulb-timer].

 2. Vælg [Aktivér].

  • Vælg [Aktivér], og tryk derefter på knappen INFO.
 3. Indstil eksponeringstiden.

  • Vælg en indstilling (timer : minutter : sekunder).
  • Tryk på knappen SET for at få vist [Juster].
  • Indstil en værdi, og tryk derefter på knappen SET. (Vender tilbage til [Vælg].)
 4. Vælg [OK].

 5. Tag billedet.

  • Når du har trykket udløserknappen helt ned, fortsætter bulb-eksponeringen i den tid, du har angivet.
  • [Bulb-timer] og eksponeringstiden vises på skærmen under optagelse med bulb-timer.
  • For at rydde timer-indstillingen skal du vælge [Deaktivér] i trin 2.

Forholdsregler

 • Bulb-eksponering stopper, hvis du trykker udløserknappen helt ned og slipper den under timeren. Bemærk, at indstilling af afbryderen til OFF afslutter optagelse med bulb-timer, når kameraet er indstillet til [Optagelse: Kreative filtre for optag.].
 • Bulb-eksponering fortsætter også efter din angivne eksponeringstid, hvis du bliver ved med at trykke udløserknappen helt ned (hvilket tilsidesætter automatisk stop, når din angivne eksponeringstid udløber).
 • Bulb-timeren ryddes (og vender tilbage til [Deaktivér]), når du skifter optagelsesmetoder.