Introduktionsvejledning

 1. Indsæt batteriet ().

  • Oplad batteriet ved køb for at tage produktet () i brug.
 2. Indsæt kortet ().

  • Du kan indsætte to kort.
 3. Montér objektivet ().

  • Justér det røde monteringsmærke på objektivet med det røde monteringsmærke på kameraet for at montere objektivet.
 4. Indstil afbryderen til Tænd ().

 5. Vip skærmen ud ().

  • Når skærmen til indstilling af dato/tid/zone vises, skal du se Dato/Tid/Zone.
 6. Indstil fokusmetoden til AF ().

  • Indstil [Autofokus: Fokusmetode] til [AF].
  • Når du bruger objektiver uden fokusmetodevælger, skal du indstille vælgeren til Autofokus.
 7. Drej Programvælgeren om på Scene Intelligent Auto ().

  • Alle nødvendige kameraindstillinger indstilles automatisk.
 8. Fokusér på motivet ().

  • En AF-sporingsramme [Sporingsramme] vises tæt på øjne, når et ansigt registreres.
  • Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet vil nu fokusere på motivet.
 9. Tag billedet ().

  • Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
 10. Få vist billedet.

  • Det billede, der lige er taget, vises i ca. 2 sek. på skærmen.
  • Tryk på knappen Afspilning () for at få vist billedet igen.