Visning af systemstatus

Du kan kontrollere kameraets serienummer, firmwareversion og udløsercyklusser på denne skærm. Du kan også kontrollere statusloggen for tidligere fejl.

Hvis du kontrollere kameraets status og anmoder om krævet vedligeholdelse på et Canon-servicecenter, kan det reducere kameraproblemer.

Kontrol af fejlloggen

Du kan kontrollere en registrering af tidligere fejl samt brug af objektiv, flash og batteri på det tidspunkt, hvor den kom.

 1. Vælg [Indstilling: Visning af systemstatus].

 2. Kontrollér detaljerne efter behov.

  Bemærk

  • Skærmen Kamerastatuslog viser hele fem af de seneste fejlregistreringer. Ældre poster slettes automatisk.
  • Udløsercyklusser vises i enheder af 1.000.
  • Elektronisk udløsning af lukker er ikke inkluderet i antallet af udløsercyklusser.
 3. Kontrollér loggen efter behov.

  • Gå til skærmen i trin 2, og tryk på knappen INFO.
  • “Err **” angiver fejloplysninger ().
 4. Kontrollér detaljerne efter behov.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et element, og tryk derefter på knappen INFO for at få vist fejldetaljerne.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at kontrollere detaljerne.

Rydning af kamerastatuslog

Hvis du vil rydde alle de logoplysninger, der vises, skal du trykke på knappen Slet i trin 3 i Kontrol af fejlloggen.