Multifunktionslås

Angiv de kamerakontroller, der skal låses, når multifunktionslåsen er aktiveret. Dette kan forhindre, at indstillinger ændres ved et uheld.

  1. Vælg [Indstilling: Multifunktionslås].

  2. Vælg de kamerakontroller, der skal låses.

    • Tryk på SET for at tilføje et flueben [Kontrollér].
    • Vælg [OK].
    • Når knap til afbryder/multifunktionslås indstilles til Multifunktionslås låser, de valgte [Kontrollér] kamerakontroller.

Bemærk

  • En stjerne “*” til højre for [Indstilling: Multifunktionslås] angiver, at standardindstillingen er ændret.