Hovedtelefoner

  1. Vælg [Indstilling: Hovedtelefoner].

  2. Vælg [Lydniveau].

  3. Juster lydstyrken.

    • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge lydstyrken, og tryk derefter på SET.

Bemærk

  • Du kan kontrollere lyden fra den indbyggede mikrofon eller en ekstern mikrofon på hovedtelefoner, når [Optagelse: Lydoptagelse] er indstillet til noget andet end [Deaktivér], og [Høj billedhastig.] er indstillet til [Deaktivér].