Lydstyrke

Lydstyrken for kameralyd kan justeres.

  1. Vælg [Indstilling: Lydstyrke].

  2. Vælg indstillingen.

    • Vælg en indstilling, drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at justere lydstyrken.

Bemærk

  • Kameraet bipper, uanset indstillinger for [Optagelse: Lukkermetode], med [Afspil altid ved udløsn.] valgt i indstillingerne for [Lukkerlyd].