Filnavngivning

Filnavne består af alfanumeriske tegn efterfulgt af et filnummer på fire cifre () og filtypenavn. Du kan ændre de første fire alfanumeriske tegn, der som standard er unikke for hvert kamera og blev indstillet, da kameraet blev afsendt.

Brugerindstilling 1 gør det muligt at registrere fire tegn efter eget valg. Brugerindstilling 2 føjer tre indledende, registrerede tegn efter eget valg til et fjerde tegn, der repræsenterer billedstørrelsen, der tilføjes automatisk, når du har optaget.

(Eksempel)

Registrering/ændring af filnavne

 1. Vælg [Indstilling: Filnavn].

 2. Vælg [Skift brugerindstilling *].

 3. Angiv bogstaver og tal efter eget valg.

  • Angiv fire tegn for brugerindstilling 1 eller tre for brugerindstilling 2.
  • Ved at vælge [Indgangsmetode] kan du ændre indgangsmetoden.
  • Vælg [Slet] eller tryk på knappen Slet for at slette enkelttegn.
  • Brug vælgeren Quick Control-vælger 1 eller Quick Control-vælger 2 eller Multikontrol til at vælge et tegn, og tryk derefter på SET for at angive det.
 4. Afslut indstillingen.

  • Tryk på knappen MENU, og tryk derefter på [OK].
 5. Vælg et registreret filnavn.

  • Vælg [Filnavn], og vælg derefter et registreret filnavn.

Forholdsregler

 • Et understregningstegn (“_”) kan ikke bruges som det første tegn.

Bemærk

 • Bemærkninger om [Brugerindstl.2]

 • Når du optager, efter at du har valgt “*** + billedstørrelse” (som registreret i brugerindstilling 2), tilføjes der et tegn, der repræsenterer den aktuelle billedstørrelse, til dit filnavn som det fjerde tegn. Betydningen af de tilføjede tegn er følgende.

  ***L”: FinStor, NormalStor, RAW eller HEIF

  ***M”: FinMellem eller NormalMellem

  ***S”: FinLille 1 eller NormalLille 1

  ***T”: Lille 2

  ***C”: Compact RAW

  Det fjerde tegn, der tilføjes automatisk, gør det muligt at bestemme billedstørrelsen uden at skulle åbne filerne, når du har overført dem til en computer. Ud fra filtypenavne kan du også skelne mellem RAW-, JPEG- og HEIF-billeder.

 • Film, der er optaget med brugerindstilling 2, navngives med det fjerde tegn som et understregningstegn.