Synkronisering af tid mellem kameraer

Du kan indstille afsenderkameratiden på op til 10 modtagerkameraer. Bemærk, at selv efter synkronisering vil der være en lille fejlmargen mellem sender- og modtagerkameratiden (på maks. ±0,05 sekunder).

Forholdsregler

 • Brug altid kameraet af samme model for at synkronisere tiden. Synkronisering af tiden på modtagerkameraer er ikke muligt med forskellige modeller af afsender- og modtagerkameraer.
 • Denne funktion er ikke til rådighed efter 2038.

Forberedelse til tidssynkronisering

Når du bruger et enkelt modtagerkamera, skal du tilslutte et LAN-kabel til EthernetRJ-45-stikket på afsender- og modtagerkameraerne.

(A) Afsenderkamera

(B) Modtagerkamera

(C) LAN-kabel

Når du bruger et enkelt modtagerkamera, skal du tilslutte et LAN-kabel til Ethernet-terminalen på afsender- og modtagerkameraerne. Op til 10 modtagerkameraer kan tilsluttes.

(A) Afsenderkamera

(B) Modtagerkamera

(C) LAN-kabel

(D) Hub

Brug et beskyttet STP (Shielded Twisted Pair) Gigabit Ethernet-kabel, kategori 5e eller højere.

Synkronisering af tiden

Forberedelse af afsenderkameraet

Konfigurer først det kamera, der skal bruges som afsender.

 1. Tryk på knappen MENU på kameraet.

 2. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Netværksindstil.].

 3. Under [Netværk] skal du vælge [Aktivér].

 4. Vælg [Synk.-tid mellem kameraer].

  • Hvis kameraet allerede er forbundet til en anden enhed, vises [Indstil [Tilslutn.indstil.] til [Afbryd]]. Vælg [OK] for at afbryde forbindelsen.
 5. Vælg [OK].

 6. Vælg [OK].

 7. Vælg [Afsender].

  • Vælg [OK] for at gå til næste skærm.
  • Når skærmen vises, er kameraet klar.

Forbereder modtagerkameraer

Konfigurer kameraer til brug som modtagere.

 1. Følg trin 1–6 under Forberedelse af afsenderkameraet.

 2. Vælg [Modtager].

  • Vælg [OK] for at gå til næste skærm.
 3. Vælg [OK].

  • Følgende skærm vises.

  • Følg trin 1-2 for hvert modtagerkamera for at indstille tiden på flere modtagerkameraer.
  • Det antal modtagerkameraer, der registreres, vises på afsenderkameraets skærm.

Synkronisering af tid mellem afsender- og modtagerkameraer

Synkroniser tiden på afsender- og modtagerkameraer på følgende måde.

 1. Følg trin 1–6 under Forberedelse af afsenderkameraet, og trin 1–3 under Forberedelse af modtagerkameraer.

 2. Vælg [OK] på afsenderkameraet.

  • Kontrollér antallet af modtagerkameraer, og vælg derefter [OK].
  • Når tiden er synkroniseret, vises næste skærm.
 3. Vælg [OK] på alle kameraerne.