Fjernbetjening (EOS Utility)

Med EOS Utility kan du browse billeder på kameraet og gemme dem på en computer. I EOS Utility kan du optage ved at fjernbetjene kameraet og ændre kameraindstillingerne.

 • Installér EOS Utility på computeren, før du konfigurerer en forbindelse ().
 • Se Wi-Fi-forbindelser med en computer, der bruger EOS Utility for instruktioner om forberedelse af kamerabetjening i EOS Utility ved at tilslutte kameraet til en computer ved at gå på et Wi-Fi-netværk via et adgangspunkt, der er kompatibelt med WPS (PBC-metode).

Konfiguration af tilslutningsindstillinger for EOS Utility

Disse instruktioner er en fortsættelse fra Konfiguration af indstillinger for kommunikationsfunktion.

 • For at oprette en forbindelse skal der også udføre betjening på computeren. Yderligere oplysninger findes i computerdokumentationen.

Trin på kameraet (1)

 1. Vælg [OK].

  • Følgende meddelelse vises.

Trin på computeren

 1. Start EOS Utility på computeren.

 2. Gå til EOS Utility, og klik på [Pairing over Wi-Fi/LAN/Parring over Wi-Fi/LAN].

  • Hvis der vises en meddelelse om firewall, skal du vælge [Yes/Ja].
 3. Klik på [Connect/Tilslut] på computeren.

  • Vælg det kamera, der skal tilsluttes, og klik så på [Connect/Tilslut].
  • Hvis der vises flere kameraer, skal du identificere det kamera, der skal oprettes forbindelse til, efter den MAC-adresse, som vises på kameraets skærm.
  • Kameraets MAC-adresse kan kontrolleres på skærmen [MAC-adresse] ().

Trin på kameraet (2)

 1. Vælg [OK].

  • Denne meddelelse vises, når kameraet registrerer den computer, hvor du klikkede [Connect/Tilslut] i trin 4.
  • Vælg [OK].
 2. Vælg [OK].

 3. Vælg [OK].

  • Visning går tilbage til skærmen [Netværksindstil.].
  • Kameraets Netværk lampe lyser grønt.
  • Indstillingsoplysninger gemmes på kameraet.

EOS Utility-tilslutningsindstillinger er nu fuldførte.

 • Det er ikke længere nødvendigt at parre kameraet og computeren, så længe du ikke ændrer indstillingerne, når du én gang har parret enhederne.

Brug af EOS Utility

For instruktioner i brug af EOS Utility i instruktionsmanualen til EOS Utility. Fjernoptagelse er kun en af de mange kamerabetjeninger, der er tilgængelige.

Forholdsregler

 • Visse menupunkter er ikke tilgængelige, når kameraet er tilsluttet et netværk.
 • AF-hastigheden kan blive langsommere ved fjernoptagelse.
 • Afhængigt af kommunikationsstatus kan timingen af billedvisningen eller udløsning af lukker blive forsinket.
 • Ved en Live view-optagelse er billedoverførslen langsommere end med et interfacekabel. Derfor kan motiver i bevægelse ikke vises jævnt.

Direkte overførsel

Når kameraet er forbundet til EOS Utility og hovedvinduet for EOS Utility vises, kan du bruge kameraet til at overføre billeder til en computer.

Hvis du vil overføre mange billeder, skal du overveje et valgfrit tilbehør til almindelig stikkontakt (sælges separat).

Valg af billeder til overførsel

 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Billedoverførsel].

 2. Vælg [Billedvalg/-overf.].

 3. Vælg [Direkte overførsel].

 4. Vælg [Vælg bil.].

 5. Vælg et billede til overførsel.

  • Brug vælgeren Quick Control-vælger 1 til at vælge et billede, der skal overføres, og tryk derefter på SET.
  • Brug vælgeren Quick Control-vælger 1 til at tilføje et flueben [Kontrollér] øverst til venstre på skærmen, og tryk derefter på SET.
  • Hvis du vil vælge tre-billedvisning, skal du drej vælgeren Quick Control-vælger 2 mod uret. Drej vælgeren Quick Control-vælger 2 mod uret for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen.
  • Hvis du vil vælge et andet billede, der skal overføres, skal du gentage trin 5.
  • Når du har valgt billeder, skal du trykke på knappen MENU.
 6. Vælg [Overfør].

 7. Vælg [OK].

  • De valgte billeder overføres til computeren.

Valg af flere billeder

Flere billeder kan overføres på én gang, når du har valgt en udvælgelsesmetode.

 1. Gå til skærmen [Billedvalg/-overf.].

 2. Vælg en valgmetode.

I en mappe

 • Vælg [Vælg].
 • Vælg din foretrukne valgmetode.
  • Hvis du vælger [Vælg bill. hvis overf. mislyk.], vælges alle billeder i den valgte mappe, for hvilke overførsel mislykkedes.
  • Hvis du vælger [Vælg ikke-overførte billeder], vælger du alle billeder, der ikke er sendt i den valgte mappe.
  • Hvis du vælger [Vælg bil. overf. misly.(kun )] vælges alle beskyttede billeder i den valgte mappe, for hvilke overførsel mislykkedes.
  • Hvis du vælger [Vælg ikke-overf. bil. (kun )], vælger du alle beskyttede billeder, der ikke er sendt i den valgte mappe.
  • Hvis du vil vælger [Ryd overførselshistorik], ryddes overførselshistorikken for billederne i den valgte mappe.
  • Når overførselshistorikken er slettet, kan du vælge [Vælg ikke-overførte billeder] og overføre alle billederne i mappen igen.
  • Når overførselshistorikken er slettet, kan du vælge [Vælg ikke-overf. bil. (kun )] og overføre alle de beskyttede billeder i mappen igen.
 • Vælg en mappe.
 • Vælg [OK] for at registrere for at [Billeder til overf.].

I et kort

 • Vælg [Alle bil.].
 • Vælg din foretrukne valgmetode.
  • Hvis du vælger [Vælg bill. hvis overf. mislyk.], vælges alle billeder på det kort, for hvilke overførsel mislykkedes.
  • Hvis du vælger [Vælg ikke-overførte billeder], vælges alle de billeder på det kort, der ikke er sendt.
  • Hvis du vælger [Vælg bil. overf. misly.(kun )], vælges alle beskyttede billeder på det kort, for hvilke overførsel mislykkedes.
  • Hvis du vælger [Vælg ikke-overf. bil. (kun )], vælges alle de beskyttede billeder på kortet, der ikke er sendt.
  • Hvis du vil vælger [Ryd overførselshistorik], ryddes overførselshistorikken for billeder på kortet.
  • Når overførselshistorikken er slettet, kan du vælge [Vælg ikke-overførte billeder] og overføre alle de billeder, der er optaget på kortet, igen.
  • Når overførselshistorikken er slettet, kan du vælge [Vælg ikke-overf. bil. (kun )] og overføre alle beskyttede billeder, der er optaget på kortet, igen.
 • Vælg [OK] for at overføre de valgte billeder til [Billeder til overf.].

Vælg område

 • Vælg [Område].
 • Hvis du markerer det første og sidste billede af området, markeres alle billederne i området med et flueben [Kontrollér], og der sendes en kopi af hvert enkelt billede.
 • Når du har valgt billeder, skal du trykke på knappen MENU.
 • Vælg [OK] for at overføre de valgte billeder til [Billeder til overf.].

Overførsel af billeder i formatet RAW+JPEG eller RAW+HEIF

For RAW+JPEG- eller RAW+HEIF images-billeder kan du angive, hvilket billede du vil overføre.

 1. Vælg [Kommunikationsfunktioner: Billedoverførsel].

 2. Vælg størrelsen på de billeder, der skal overføres.

  • RAW+JPEG overførsel

   • Vælg [RAW+JPEG overførsel], og vælg derefter [JPEG], [RAW] eller [RAW+JPEG].
  • RAW+HEIF-overførsel

   • Vælg [RAW+HEIF-overførsel], og vælg derefter [Kun HEIF], [RAW] eller [RAW+HEIF].

Forholdsregler

 • Visse menupunkter er ikke tilgængelige under billedoverførsel.

Bemærk

 • Denne indstilling er knyttet til indstillingerne [RAW+JPEG overførsel] og [RAW+HEIF-overførsel] på skærmen [Billeder til overfør.] ().

Oprettelse og registrering af billedtitler

Du kan oprette billedtitler og registrere dem på kameraet for at bruge dem som beskrevet i Tilføjelse af en billedtitel før overførsel.

 1. Start EOS Utility, og vælg [Camera settings/Kameraindstillinger].

 2. Vælg [WFT Captions/WTF-billedtekster].

 3. Indtast billedtitlerne.

  • Indtast op til 31 tegn (i ASCII-format).
  • Du kan hente billedtiteldata, der er gemt på kameraet, ved at vælge [Load settings/Indlæs indstillinger].
 4. Indstil billedtitlerne på kameraet.

  • Vælg [Apply to camera/Anvend på kamera] for at indstille dine nye billedtitler på kameraet.